Zdokonalení Vaší pozice jako odborníka na normy - 5. část

09.12.2015 Důležitost norem

Zdokonalení Vaší pozice jako odborníka na normy - 5. část

 

Scénář plánování

V prvním článku bylo uvedeno, že manažeři jsou pravděpodobně nejvnímavější k podpoře úkolů normalizačních odborníků, pokud musí být provedeny významné projekty a produktová rozhodnutí a když je tam vysoký stupeň nejistoty v důsledku změn trhu nebo technologií. Ačkoli roadmapping obsahuje některé úvahy o trhu, společnosti se rovněž obrátily na scénář plánování (nebo analýzu scénáře) pro rozsáhlejší analýzy.

Scénář plánování není předpovídání. Naopak místo toho, scénář plánování organizace a strategičtí plánovači se připravují pro celou řadu možných variant, které mohou vzniknout. Nástroj pomáhá identifikovat a předpokládá výzvu, ukazuje komplexní kaskádové dopady změn a pomáhá testovat životaschopnost strategických možností.

Číst celý článekZdokonalení Vaší pozice jako odborníka na normy - 4. část

01.12.2015 Důležitost norem

Zdokonalení Vaší pozice jako odborníka na normy - 4. část

Poskytnutím vstupu do Vašeho plánování a scénáře plánování, můžete přimět Váš technický výbor pracovat relevantně na Vašem firemním strategickém plánu.

Samozřejmě, že organizace mají existující plánovací postupy. Ale bohužel rozvoj a monitorování norem je zřídka výslovně nebo dostatečně zvažován i během těchto širších diskuzí.

Tento a následující článek projdou dva běžně používané nástroje plánování - "roadmapping" = plánování a scénář plánování - a zvažuje, jak tyto profesionální normy mohou poskytnout pro ně užitečné vstupní informace aplikovat výstupy z nich, aby došlo ke zlepšení práce.

Dokonce, když nejsou použity formálním způsobem firmou, tyto nástroje zahrnují koncepty a záměry, které jsou téměř univerzální.

Číst celý článekZdokonalení Vaší pozice jako odborníka na normy - 3. část

02.11.2015 Důležitost norem

Zdokonalení Vaší pozice jako odborníka na normy - 3. část

 

Přínosy norem

Problémy managementu

  • Trvalý růst obchodu.
  • Výběr technologie.
  • Sledování technologických změn.
  • Řízení rizik.

Jak normy zmírňují tyto problémy

  • Vyjadřují shodu odborníků ohledně možností a směrů technologie.
  • Podporují měření výkonnosti díky převádění kvalitativních požadavků na konkrétní ukazatele a řešení.
  • Podporují zavedení obecné terminologie rizik a umožňují efektivnější a koordinovanější reakci na rizika.
  • Mohou být začleněny do procesů řízení rizik.
  • Mohou podporovat příznivé normy a potlačovat nepříznivé předpisy.
Číst celý článekZdokonalení Vaší pozice jako odborníka na normy - 2. část

10.08.2015 Důležitost norem

Zdokonalení Vaší pozice jako odborníka na normy - 2. část

 

Co chce Váš ředitel slyšet?

I když jsou jasně pochopitelné, tak se argumenty jako tyto nemusí přesně dotýkat konkrétních zájmů daného manažera. Na otázku, co je tíží nejvíce, pak dotazovaní ředitelé uváděli nutnost:

  • Udržovat růst obchodu.
  • Vytvořit a udržovat důvěru investorů a zákazníků.
  • Zlepšit součinnost a sladění dodavatelů (tzn. zlepšit flexibilitu).
  • Dodržovat předpisy.

Problémy vzniklé v těchto souvislostech zahrnují výběr technologie a sledování technologických změn, přijetí nových a upravených technologií, přechod ze stávajících systémů, řízení rizik a zavádění a udržování flexibilních a solidních platforem.

Číst celý článekZdokonalení Vaší pozice jako odborníka na normy - 1. část

03.08.2015 Důležitost norem

Zdokonalení Vaší pozice jako odborníka na normy - 1. část

Chápete, že Váš podíl na tvorbě norem ve Vaší společnosti je zásadní, ale chápe to i Vaše společnost? Máte k dispozici potřebnou podporu a zdroje? Nabízíme Vám návod jak sestavit rychlý přehled o tom, co děláte a co potřebujete tak, aby to nejvyšší management pochopil.

Po dlouhou dobu odborníci a organizace zabývající se normami opěvovali přínos norem a význam aktivní účasti na jejich tvorbě. Ale u nejvyššího managementu tyto argumenty nemusí padnout na úrodnou půdu, jelikož jeho členové mají někdy málo přímých zkušeností s normami a nemusí si být vědomi jejich významné souvislosti se strategickou pozicí.

Tento odstup může zapříčinit, že odborníci zabývající se normami nebudou mít přístup k tvorbě strategického plánu společnosti a následkem toho dojde k omezení jejich vlivu a významu a tím i jejich kariérního rozvoje.

Číst celý článekJsou normy závazné?

29.07.2015 Důležitost norem

Jsou normy zavazné?

 

Slovo "norma" má mnoho přijatelných významů. Někdy odkazuje na regulační požadavky nebo může odkazovat k dokumentu, který je odsouhlasen na základě konsensu. Aplikace předchozího je povinná, zatímco následující je čistě volitelná. Jak se můžeme orientovat v tomto bludišti? Pokusíme se objasnit tyto otázky.

Existují nepochybně nejasnosti kolem slova "norma". Proč? Termín ve skutečnosti zahrnuje dvě skutečnosti: regulační požadavky (u smluv, zákonů, nařízení atd.) a volitelné normy (ISO normy, Evropské normy, ČSN normyDIN normy atd.). I když se mohou týkat stejných oblastí, liší se nicméně v mnoha ohledech.

Číst celý článekJak mohou technické normy pomoci Vašemu podnikání?

09.07.2015 Důležitost norem

Jak Vám pomůžou normy při podnikání

Využívání technických norem může Vašemu podnikání přinést mnoho výhod.

Lepší výsledky, vyšší kvalita a spolehlivost
Technické normy poskytují jasné pokyny a instrukce, které, pokud se jimi řídíme, zajistí, že výrobek nebo služba budou splňovat řadu specifických kriterií kvality, odpovídající požadavkům zákazníků.

Implementací příslušných norem můžete dosáhnout lepší úrovně výkonnosti a spolehlivosti. To Vám pomůže získat a udržet zákazníky pro Vaše výrobky a služby, čímž se Váš podnik stane konkurenceschopnější a úspěšnější.

Číst celý článekCookies Cookies

Potřebujeme váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se vašich zájmů.