Podmínky ochrany osobních údajů

 1. Základní ustanovení
 2. 1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je NORMSERVIS s.r.o. IČ 26249324 se sídlem v Hamrech nad Sázavou 460, 591 01 Žďár nad Sázavou (dále jen: „správce“).

  1.2 Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Hamry nad Sázavou 460, 591 01 Žďár nad Sázavou
  email: info@normservis.cz
  telefon: +420 777 173 315

  1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

  1.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 3. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 4. 2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

  2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 5. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 6. 3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

  3.2 Účelem zpracování osobních údajů je

  3.3 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 7. Doba uchovávání údajů
 8. 4.1 Správce uchovává osobní údaje

  4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 9. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 10. 5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby

  5.2 Správce má v úmyslu u norem IEEE a SAE předat osobní údaje (adresa, e-mail a telefon) do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Jedná se o předání údajů pouze vydavatelům těchto norem. U ostatních produktů nejsou osobní údaje předány do třetí země (do země mimo EU).

 11. Vaše práva
 12. 6.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby, které mají

  6.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 13. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 14. 7.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

  Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, záznamy o přístupech, evidence klíčů, antivirový program, šifrování, zálohy.

  7.2 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 15. Závěrečná ustanovení
 16. 8.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  8.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  8.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Cookies Cookies

Potřebujeme váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se vašich zájmů.