Zdokonalení Vaší pozice jako odborníka na normy - 5. část

09.12.2015 Důležitost norem

Zdokonalení Vaší pozice jako odborníka na normy - 5. část

 

Scénář plánování

V prvním článku bylo uvedeno, že manažeři jsou pravděpodobně nejvnímavější k podpoře úkolů normalizačních odborníků, pokud musí být provedeny významné projekty a produktová rozhodnutí a když je tam vysoký stupeň nejistoty v důsledku změn trhu nebo technologií. Ačkoli roadmapping obsahuje některé úvahy o trhu, společnosti se rovněž obrátily na scénář plánování (nebo analýzu scénáře) pro rozsáhlejší analýzy.

Scénář plánování není předpovídání. Naopak místo toho, scénář plánování organizace a strategičtí plánovači se připravují pro celou řadu možných variant, které mohou vzniknout. Nástroj pomáhá identifikovat a předpokládá výzvu, ukazuje komplexní kaskádové dopady změn a pomáhá testovat životaschopnost strategických možností.

To může také odhalit jak se silné a slabé konkurenční stránky mohou posunout v měnících se podmínkách a mohou upozornit na potenciální nové hrozby a příležitosti. Klíčovým aspektem scénáře plánování je specifikace prvních ukazatelů, které mají být monitorovány, které mají signalizovat významné změny.

Scénář plánování zdůrazňuje detailní a živé vyprávění vyjadřující smysl, jaký "nový svět" může být, zahrnující faktory mimo ovládání korporace, které by měly významný dopad na provoz a rozhodnutí. Když je tento proces strategického plánování přijat, jsou vyvinuty obvykle tři scénáře ze systematického rámce, aby se zabránilo snadnému propuštění jako "dobrý", "špatný" nebo "rozšíření ze současných podmínek". Především počítačové programy jsou někdy používány, aby vygenerovaly stovky scénářů, ale to může být nepraktické a omezovat důležitý vytvářený potenciál.

Zvážit načasování a povahu dopadu norem je důležité při plánování scénářů. Normy jsou nedílnou součástí kontextu provozu a často jsou rozhodujícím faktorem technologických inovací, vývoje a přijetí na trhu. Jako takové by měly být změny ve vývoji norem výslovně zahrnuty v mnoha scénářích. Ve skutečnosti chování zúčastněných stran a komentáře během jednání o normách v průběhu času mohou být užitečně začleněny jako indikátory.

V předchozím článku v této sérii bylo uvedeno, že normy mohou dávat důvěru investorům v oblasti nových technologií. Rostoucí, ale podnětný trend ve vývoji norem má předvídat a řídit nový vývoj technologií. Obrázek 3 odráží souhru vývoje norem s životním cyklem technologií. Ačkoli normy neuvádí konečné determinanty ve svých příkladech, diskuze Ruth Linových scénářů pro domácí počítačové sítě v rámci inteligentních sítí poznamenává, že normy mohou podpořit řešení bezpečnostních záměrů, stimulovat sbližování technologií a implicitně mít vliv na přijetí na trhu a možnost volby prostřednictvím nezbytných patentů. Jak bude posuzováno v dalším článku této série, může scénář plánování napomoci tomu, aby byly normy a vyjednávací pozice účinnější.

Jako poslední faktor existuje rostoucí počet průmyslových plánů podporovaných vládou, sdruženími, podniky a dalšími zúčastněnými stranami, které vyvíjejí konsensuální vizi trendů a výzev, stimulací spolupráce napříč sektory, vytvářejí zdroj základní linie současného myšlení a praxe a informují vládní a firemní plánování a rozpočtování.
Tím prosazuje přirozenou a užitečnou roli norem ve strategickém plánování procesů, kterou již vykonávali manažeři a tak normalizační profesionálové mohou učinit další krok ve zlepšování své pozice, hodnot a kariéry.


Vzájemné působení vývoje norem s životním cyklem technologií

Obrázek 3 - Vzájemné působení vývoje norem s životním cyklem technologií (Zdroj: Sherif M.H - "Soustava norem v telekomunikacích a informačních technologiích" - IEEE Communicatio Magazine, Duben 2001.).
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím