Zdokonalení Vaší pozice jako odborníka na normy - 2. část

10.08.2015 Důležitost norem

Zdokonalení Vaší pozice jako odborníka na normy - 2. část

 

Co chce Váš ředitel slyšet?

I když jsou jasně pochopitelné, tak se tyto argumenty nemusí přesně dotýkat konkrétních zájmů daného manažera. Na otázku, co je tíží nejvíce, pak dotazovaní ředitelé uváděli nutnost:

 • Udržovat růst obchodu.
 • Vytvořit a udržovat důvěru investorů a zákazníků.
 • Zlepšit součinnost a sladění dodavatelů (tzn. zlepšit flexibilitu).
 • Dodržovat předpisy.

Problémy vzniklé v těchto souvislostech zahrnují výběr technologie a sledování technologických změn, přijetí nových a upravených technologií, přechod ze stávajících systémů, řízení rizik a zavádění a udržování flexibilních a solidních platforem.

Článek (níže) "Přínosy norem" ilustruje potenciální přínos, který normy mohou mít na zmírnění těchto problémů a navrhuje strukturu možné diskuze. Přínos norem lze zvýšit díky lepšímu začlenění do procesů širšího managementu, včetně začlenění do plánovacích a analytických nástrojů, jako je např. roadmapping, plánovací scénář a další (jak bude popsáno ve 4. části této série).

Dobře zvažte správné zaměření, kontext a načasování diskuze s Vaším managerským týmem ohledně standardizace, abyste z jejich reakce vytěžili co nejvíce. Článek (níže) "Sdělení Vaší hodnoty" uvádí návrh témat vhodných k diskuzi. Nejvyšší management bude pravděpodobně nejvíce přístupný:

 • Při zpracovávání či kontrole významných projektů a produktů, jejichž strategický význam je velmi vysoký. V případech, kdy je situace velmi nejistá, např. kdy se základní technologie nebo tržní podmínky stále mění.
 • Když dochází k problémům s nezájmem nebo špatnou komunikací ze strany partnerů či dodavatelů.
 • Když vstupy, které potřebujete z celé vaší organizace (nebo např. od vašich dodavatelů) jsou velice komplexní.
 • Když při schvalování norem panuje velká míra nerozhodnosti, když existuje obava, že konkurence by mohla normy výrazně ovlivnit nebo když hrozí riziko dohledu ze strany zákonných orgánů, pokud by nepovinné normy nebyly zavedeny.

Závěrečný moment elevator speech patří definici a popisu toho, co potřebujete k efektivnímu plnění svých pracovních povinností.

 • Mezi Vaše klíčové povinnosti patří označení a posouzení aktuálně platných norem a nejasných oblastí, volba výborů, ve kterých je třeba působit a efektivní jednání o nových či upravovaných normách. Z tohoto důvodu potřebujete jasně chápat, jakým problémům Vaše organizace čelí nyní a jakým problémům bude čelit v budoucnu.
 • Jako odborník na normy potřebujete — a pravděpodobně jste již potřebovali — speciální soubor znalostí a dovedností v oblasti jak technických, tak strategických záležitostí. Ale zároveň potřebujete i výrazný podíl spolupráce napříč celou organizací, tzn. z oddělení výzkumu a vývoje, projekce a konstrukce, marketingu, řízení technologie a produktu a od strategických plánovacích skupin, včetně útvarů zabývajících se plánováním účasti ve společenstvích a tvorbou dodavatelského řetězce.
 • K efektivnímu jednání je třeba, aby Vaši organizaci zastupovala jasná autorita.
 • Potřebujete trvalou podporu v rámci budování svého dobrého jména a navazování vztahů. Může být obtížné si svoji pozici vybudovat znovu, pokud je Vaše jednání narušeno nestálou podporou organizace.

Díky představení norem a Vaší práce v souvislosti s palčivými problémy nejvyššího managementu a s důležitými cíli organizace a díky detailnímu uvedení všeho, co potřebujete pro účely zvýšení Vaší hodnoty se můžete stát nedílnou součástí strategického plánování. To je jediná cesta, kterou můžete naplnit potenciál své pozice.

V dalším tématu se budeme zabývat tím, jak práce s normami může být a měla by být začleněná do běžných strategických procesů a v návaznosti ve třetím článku i tím, jak tyto procesy mohou naopak přispět k tvorbě norem.


Cookies Cookies

Potřebujeme váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se vašich zájmů.