Zdokonalení Vaší pozice jako odborníka na normy - 4. část

01.12.2015 Důležitost norem

Zdokonalení Vaší pozice jako odborníka na normy - 4. část

Poskytnutím vstupu do Vašeho plánování a scénáře plánování, můžete přimět Váš technický výbor pracovat relevantně na Vašem firemním strategickém plánu.

Samozřejmě, že organizace mají existující plánovací postupy. Ale bohužel rozvoj a monitorování norem je zřídka výslovně nebo dostatečně zvažován i během těchto širších diskuzí.

Tento a následující článek projdou dva běžně používané nástroje plánování - "roadmapping" = plánování a scénář plánování - a zvažuje, jak tyto profesionální normy mohou poskytnout pro ně užitečné vstupní informace a aplikovat výstupy z nich, aby došlo ke zlepšení práce.

Dokonce, když nejsou použity formálním způsobem firmou, tyto nástroje zahrnují koncepty a záměry, které jsou téměř univerzální.

Roadmapping

Zaměříme se na firemní roadmapping technologie výrobku, zatímco upozorníme na příslušné odvětví roadmappingu. Užitečná a jednoduchá definice plánu pochází ze zvláštní zprávy z Managementu Výzkumných Technologií "Roadmapping je pohled na skupinu zúčastněných stran o tom, jak se dostat tam, kam chtějí jít, aby dosáhli svého požadovaného cíle". Alternativní definice, přidáním klíčové úvahy o načasování je to, že roadmapping je disciplinovaný, strukturovaný, soustředěný proces, jak ukázat a dosáhnout konsensu o tom, co očekávat, dělat a jak můžete předpokládat vývoj v průběhu času. Obecně řečeno, plány jsou vizuální a komunikativní a zaměřují se na stimulaci, vedení a budování na spolupráci.

Plány zahrnují:

  • Kritický sled úkolů a kroků (klíčových vztahů a vzájemné závislosti mezi kroky) k dosažení cílů.
  • Hlavní rozhodnutí související se základními tržními a technologickými daty a rolí pro zúčastněné strany.
  • Stanovené překážky, rizika, mezery, předvídaní, posouzení v oblasti životního prostředí, technologické změny a způsob řízení.

Symboly a důrazy na roadmapping jsou úzce spjaty s prací norem. Jakmile začneme používat pouze postup pro zvýraznění požadovaného začlenění práce s normami, budeme používat obecný formát mapování (obrázek 1) a jinou mapu zvýrazňující vstupní normy (obrázek 2).

Obrázek 1 vynechává detaily úkolů a specifikaci zdrojů a překážek, ale i tento příklad rychle ukazuje provázanost technologií ve vývoji výrobku s rozvojem trhu.

Obrázek 2 přestože je velmi jednoduchý, udává podrobnosti o úkolech a osvětluje existující a vyvíjející se standardy, které mají být sledovány a řešeny. Nejkritičtější je údaj o interakci mezi širokým strategickým plánováním (zde zaměřeným na plánování výrobku), vývoji technologie a norem činností.

Vodorovné sloupce v grafu zobrazují úkoly a předpokládaný pokrok v průběhu času a svislé sloupce označují požadovanou interakci. Šipky indikují události jako body uvedení výrobku na trh. Zejména činnosti vztahující se k normám souvisejí nepřetržitě s velmi ranými fázemi (konceptualizace) technologického vývoje a plánování výrobků. Toto posuzuje hodnocení příslušných existujících a vyvíjejících se norem. Také pomáhá určit, kdo by se měl účastnit a jak při jednáních o nových standardech (od posouzení vedení po monitorování).

Práce s normami informuje a sleduje širší plánování, jakmile výrobek prochází vývojem. Přehled získaný prostřednictvím účasti na jednání o normách zvýší hodnocení na trhu. Samozřejmě, že vstup uvnitř celé organizace (není na tomto obrázku) funguje stejně tak dobře, jako je sledování (monitoring) trhu a je potřeba, aby bylo podporováno z jakékoliv jednací pozice.

Práce s normami zvyšují iniciativy roadmappingu několika způsoby:

  • Normy definují formáty dat, ovládání a výkon měření, podporují komunikace a integraci. Ačkoli roadmapping má zapojit příslušné zúčastněné strany v celém řetězci, aby zlepšil cíle, implementoval úkoly a dosažení nákupu, v praxi může být obtížné překlenout zájmy vlastníků a organizačních struktur a procesů.

  • Sledování konkurence a ostatních pozic zúčastněných stran jednání o normách a patrný konsensus dosažený technologickými cestami může pomoci těm, co plánují lépe porozumět tomu, co řídí vývoj trhu, vyjasnit rozvoj cílů a určit překážky.

  • V nestálém, nejistém prostředí zahrnujícím zavádění nových technologií mohou normy zlepšit posuzování podnikové zranitelnosti a podporovat přechod ze starších systémů k novým přístupům.


Tento zjednodušený obecný plán rychle ukazuje informaci o provázanosti technologií s vývojem výrobku a rozvojem trhu.

Obrázek 1 - Tento zjednodušený obecný plán rychle ukazuje informaci o provázanosti technologií s vývojem výrobku a rozvojem trhu (Zdroj: Albright Strategy).

 

Tento obecný plán rozvoje výrobku přidává detaily a zobrazuje existující a vyvíjející se standardy.

Obrázek 2 - Tento obecný plán rozvoje výrobku přidává detaily a zobrazuje existující a vyvíjející se standardy.
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím