Zdokonalení Vaší pozice jako odborníka na normy - 4. část

01.12.2015 Důležitost norem

Zdokonalení Vaší pozice jako odborníka na normy - 4. část

Poskytnutím vstupu do Vašeho plánování a scénáře plánování, můžete přimět Váš technický výbor pracovat relevantně na Vašem firemním strategickém plánu.

Samozřejmě, že organizace mají existující plánovací postupy. Ale bohužel rozvoj a monitorování norem je zřídka výslovně nebo dostatečně zvažován i během těchto širších diskuzí.

Tento a následující článek projdou dva běžně používané nástroje plánování - "roadmapping" = plánování a scénář plánování - a zvažuje, jak tyto profesionální normy mohou poskytnout pro ně užitečné vstupní informace a aplikovat výstupy z nich, aby došlo ke zlepšení práce.

Dokonce, když nejsou použity formálním způsobem firmou, tyto nástroje zahrnují koncepty a záměry, které jsou téměř univerzální.

Roadmapping

Zaměříme se na firemní roadmapping technologie výrobku, zatímco upozorníme na příslušné odvětví roadmappingu. Užitečná a jednoduchá definice plánu pochází ze zvláštní zprávy z Managementu Výzkumných Technologií "Roadmapping je pohled na skupinu zúčastněných stran o tom, jak se dostat tam, kam chtějí jít, aby dosáhli svého požadovaného cíle". Alternativní definice, přidáním klíčové úvahy o načasování je to, že roadmapping je disciplinovaný, strukturovaný, soustředěný proces, jak ukázat a dosáhnout konsensu o tom, co očekávat, dělat a jak můžete předpokládat vývoj v průběhu času. Obecně řečeno, plány jsou vizuální a komunikativní a zaměřují se na stimulaci, vedení a budování na spolupráci.

Plány zahrnují:

  • Kritický sled úkolů a kroků (klíčových vztahů a vzájemné závislosti mezi kroky) k dosažení cílů.
  • Hlavní rozhodnutí související se základními tržními a technologickými daty a rolí pro zúčastněné strany.
  • Stanovené překážky, rizika, mezery, předvídaní, posouzení v oblasti životního prostředí, technologické změny a způsob řízení.

Symboly a důrazy na roadmapping jsou úzce spjaty s prací norem. Jakmile začneme používat pouze postup pro zvýraznění požadovaného začlenění práce s normami, budeme používat obecný formát mapování (obrázek 1) a jinou mapu zvýrazňující vstupní normy (obrázek 2).

Obrázek 1 vynechává detaily úkolů a specifikaci zdrojů a překážek, ale i tento příklad rychle ukazuje provázanost technologií ve vývoji výrobku s rozvojem trhu.

Obrázek 2 přestože je velmi jednoduchý, udává podrobnosti o úkolech a osvětluje existující a vyvíjející se standardy, které mají být sledovány a řešeny. Nejkritičtější je údaj o interakci mezi širokým strategickým plánováním (zde zaměřeným na plánování výrobku), vývoji technologie a norem činností.

Vodorovné sloupce v grafu zobrazují úkoly a předpokládaný pokrok v průběhu času a svislé sloupce označují požadovanou interakci. Šipky indikují události jako body uvedení výrobku na trh. Zejména činnosti vztahující se k normám souvisejí nepřetržitě s velmi ranými fázemi (konceptualizace) technologického vývoje a plánování výrobků. Toto posuzuje hodnocení příslušných existujících a vyvíjejících se norem. Také pomáhá určit, kdo by se měl účastnit a jak při jednáních o nových standardech (od posouzení vedení po monitorování).

Práce s normami informuje a sleduje širší plánování, jakmile výrobek prochází vývojem. Přehled získaný prostřednictvím účasti na jednání o normách zvýší hodnocení na trhu. Samozřejmě, že vstup uvnitř celé organizace (není na tomto obrázku) funguje stejně tak dobře, jako je sledování (monitoring) trhu a je potřeba, aby bylo podporováno z jakékoliv jednací pozice.

Práce s normami zvyšují iniciativy roadmappingu několika způsoby:

  • Normy definují formáty dat, ovládání a výkon měření, podporují komunikace a integraci. Ačkoli roadmapping má zapojit příslušné zúčastněné strany v celém řetězci, aby zlepšil cíle, implementoval úkoly a dosažení nákupu, v praxi může být obtížné překlenout zájmy vlastníků a organizačních struktur a procesů.

  • Sledování konkurence a ostatních pozic zúčastněných stran jednání o normách a patrný konsensus dosažený technologickými cestami může pomoci těm, co plánují lépe porozumět tomu, co řídí vývoj trhu, vyjasnit rozvoj cílů a určit překážky.

  • V nestálém, nejistém prostředí zahrnujícím zavádění nových technologií mohou normy zlepšit posuzování podnikové zranitelnosti a podporovat přechod ze starších systémů k novým přístupům.


Tento zjednodušený obecný plán rychle ukazuje informaci o provázanosti technologií s vývojem výrobku a rozvojem trhu.

Obrázek 1 - Tento zjednodušený obecný plán rychle ukazuje informaci o provázanosti technologií s vývojem výrobku a rozvojem trhu (Zdroj: Albright Strategy).

 

Tento obecný plán rozvoje výrobku přidává detaily a zobrazuje existující a vyvíjející se standardy.

Obrázek 2 - Tento obecný plán rozvoje výrobku přidává detaily a zobrazuje existující a vyvíjející se standardy.


Cookies Cookies

Potřebujeme váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se vašich zájmů.