ČSN EN 62282-6-100 (336000)

Technologie palivových článků - Část 6-100: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Bezpečnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).NORMA vydána dne 1.12.2010


Jazyk
Provedení
DostupnostSKLADEM
Cena2 257.20 bez DPH
2 257.20

Informace o normě:

Označení normy: ČSN EN 62282-6-100
Třídící znak: 336000
Katalogové číslo: 87223
Datum vydání normy: 1.12.2010
Kód zboží: NS-161946
Počet stran: 396
Přibližná hmotnost: 1219 g (2.69 liber)
Země: Česká technická norma
Kategorie: Technické normy ČSN

Kategorie - podobné normy:

Palivové články

Anotace textu normy ČSN EN 62282-6-100 (336000):

Norma platí pro miniaturní napájecí systémy, miniaturní napájecí jednotky na palivové články a palivové zásobníky, které jsou vhodné k nošení nebo snadnému přenášení v ruce, poskytující DC energii, která nepřekračuje 60 V DC a výkon nepřekračuje 240 VA. Pro přenosné napájecí systémy na palivové články, které poskytují výstupní úrovně, které překračují tyto elektrické meze platí ČSN EN 62282-5-1. Zvenku přístupné obvody se proto považují za bezpečné obvody ze zvláště nízkým napětím (SELV) podle definice v ČSN EN 60950-1:2005 a je-li prokázána shoda s článkem 2.5 ČSN EN 60950-1, rovněž jako obvody s omezenou energií. Miniaturní napájecí systémy nebo jednotky na palivové články, které mají vnitřní obvody, které překračují 60 V DC nebo 240 VA mají být odpovídajícím způsobem ohodnoceny podle samostatných kritérií ČSN EN 60950-1:2005. Norma platí pro všechny miniaturní napájecí systémy na palivové články, miniaturní napájecí jednotky na palivové články a palivové zásobníky. Stanoví požadavky pro všechny miniaturní napájecí systémy na palivové články, miniaturní napájecí jednotky na palivové články a palivové zásobníky tak, aby byla zajištěna rozumná míra bezpečnosti při normálním použití, rozumně očekávaném špatném použití a převážení těchto zařízení spotřebitelem. Palivové zásobníky, pro které platí tato norma nejsou určeny, aby byly doplňovány spotřebitelem. Palivové zásobníky plněné výrobcem nebo vyškolenými techniky musí splňovat všechny požadavky této normy. Tyto výrobky nejsou určeny pro použití v nebezpečných prostorech (s nebezpečím výbuchu) podle definice v IEV 426-03-01. Paliva a technologie, na které se tato norma vztahuje: a) všechny části této normy, včetně všech příloh, platí pro miniaturní napájecí systémy na palivové články, miniaturní napájecí jednotky na palivové články a palivové zásobníky podle definice uvedené výše; b) kapitoly 1 až 7 této normy platí pro přímé metanolové palivové články, používající jako palivo metanol nebo metanol a vodní roztok. Kapitoly 1 až 7 uvádí specifické požadavky pro přímé metanolové palivové články, používající technologie protonové výměnné membrány. Kapitoly 1 až 7 uvádí rovněž všeobecné požadavky, které platí pro všechny technologie palivových článků a všechna paliva, zahrnutá do příloh A až H. c) Přílohy A až H platí pro paliva a technologie palivových článků takto: 1) Příloha A platí pro miniaturní napájecí systémy na palivové články, miniaturní napájecí jednotky na palivové články a palivové zásobníky, které používají jako palivo kyselinu mravenčí ve vodním roztoku - který obsahuje méně než 85 % (hmotnostních) kyseliny mravenčí. Tyto systémy a jednotky používají přímé technologie palivových článků na kyselinu mravenčí. 2) Příloha B platí pro miniaturní napájecí systémy na palivové články, miniaturní napájecí jednotky na palivové články a palivové zásobníky, které používají jako palivo plynný vodík - který je obsažen v kovových slitinách absorbujících vodík. Tyto systémy a jednotky používají technologie palivových článků s protonovou výměnnou membránou. 3) Příloha C platí pro miniaturní napájecí systémy na palivové články, miniaturní napájecí jednotky na palivové články a palivové zásobníky, které mění metanol nebo metanol a vodní roztok pomocí reformátoru na vodíkem obohacený reformovaný metanol - který je pak přímo dodáván do palivového článku nebo svazku palivových článků - jako palivo. Tyto systémy a jednotky používají technologie palivových článků s protonovou výměnnou membránou. 4) Příloha D platí pro miniaturní napájecí systémy na palivové články, miniaturní napájecí jednotky na palivové články a palivové zásobníky, které používají jako palivo metanol nebo metanol a vodní roztok - derivovaný z metanolových klatrátových sloučenin. Tyto systémy a jednotky používají přímé technologie palivových článků pro metanol. 5) Příloha E platí pro miniaturní napájecí systémy na palivové články, miniaturní napájecí jednotky na palivové články a palivové zásobníky, které používají jako palivo vodík vyráběný z hydroboritanových složek třídy 8 (korozivní). Tyto systémy a jednotky používají technologie palivových článků s protonovou výměnnou membránou. Konstrukce může zahrnovat podsystém pro zpracování paliva, pro derivaci plynného vodíku z hydroboritanových složek paliva; 6) Příloha F platí pro miniaturní napájecí systémy na palivové články, miniaturní napájecí jednotky na palivové články a palivové zásobníky, které používají jako palivo vodík vyráběný z hydroboritanových složek třídy 4.3 (reagující s vodou). Tyto systémy a jednotky používají technologie palivových článků s protonovou výměnnou membránou. Konstrukce může zahrnovat podsystém pro zpracování paliva, pro derivaci plynného vodíku z hydroboritanových složek paliva; 7) Příloha G platí pro miniaturní napájecí systémy na palivové články, miniaturní napájecí jednotky na palivové články a palivové zásobníky, které používají jako palivo hydroboritanové složky třídy 8 (korozivní). Tyto systémy a jednotky používají přímé technologie palivových článků pro hydroboritan; 8) Příloha H platí pro miniaturní napájecí systémy na palivové články, miniaturní napájecí jednotky na palivové články a palivové zásobníky, které používají jako palivo butan a butan/propanovou směs - která obsahuje nejméně 75 % (hmotnostních) butanu. Tyto systémy a jednotky používají technologii palivových článků na pevné oxidy. Požadavky této normy nemají bránit inovacím. Výrobce může uvažovat s palivy, materiály, návrhem nebo konstrukcí, která není zvlášť uvedena v této normě. Tyto alternativy mají být ohodnoceny s ohledem na jejich schopnost dosáhnout úrovně bezpečnosti ekvivalentní, jaká je předepsána v této normě; Je jasné, že všechny miniaturní napájecí systémy na palivové články, miniaturní napájecí jednotky na palivové články a palivové zásobníky musí splňovat platné národní nebo místní požadavky, včetně těch (a dalších), které se týkají dopravy, zabezpečení před dětmi a skladování,

K této normě náleží tyto změny:

ČSN EN 62282-6-100:2010/A1 (336000) Změna

Změna vydána dne 1.7.2013

Vybrané provedení:
Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (394.90 CZK)


Zobrazit všechny technické informace
394.90


SKLADEM

Doporučujeme:


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím