ČSN EN 62282-3-100 (336000)

Technologie palivových článků - Část 3-100: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost. (Platnost do 10.4.2023).

Automaticky přeložený název:

Technologie palivových článků - Část 3-100: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost.NORMA vydána dne 1.10.2012


Jazyk
Provedení
DostupnostSKLADEM
Cena539.00 bez DPH
539.00

Informace o normě:

Označení normy: ČSN EN 62282-3-100
Třídící znak: 336000
Katalogové číslo: 91395
Datum vydání normy: 1.10.2012
Kód zboží: NS-161935
Počet stran: 72
Přibližná hmotnost: 216 g (0.48 liber)
Země: Česká technická norma
Kategorie: Technické normy ČSN

Kategorie - podobné normy:

Palivové články

Anotace textu normy ČSN EN 62282-3-100 (336000):

Tato část IEC 62282 platí pro stabilní, samostatné napájecí systémy na palivové články nebo napájecí systémy na palivové články, které se skládají z továrně sestavené jednotky integrovaných systémů, které vyrábějí elektřinu pomocí elektrochemických reakcí. Tato norma platí pro systémy - určené pro přímé připojení nebo přes přepojovač na rozvodnou síť nebo k samostatnému napájecímu rozvodnému systému; - určené pro dodávku AC nebo DC elektrické energie; - s nebo bez schopnosti rekuperace využitelného tepla; - určené pro provoz s následujícími vstupními palivy: a) zemní plyn nebo jiné plyny s metanem získané z obnovitelných (biomasa) nebo fosilních zdrojů paliva, například skládkový plyn, plynů z vyhnívání, plynů z uhelných dolů; b) paliva získané při rafinaci surové nafty, například nafta, benzín, kerosen, zkapalněné uhlovodíkové plyny, jako je propan nebo butan; c) alkoholy, estery, ethery, aldehydy, ketony, Fischer-Tropschovy kapaliny a další vhodné organické sloučeniny bohaté na vodík, získané z obnovitelných zdrojů (biomasy) nebo fosilních palivových zdrojů, například methanol, ethanol, dimethylether, bio nafta; d) vodík, plynné směsi obsahující plynný vodík, například syntetické plyny, svítiplyn. Tato norma neplatí pro: - miniaturní napájecí systémy na palivové články; - přenosné napájecí systémy na palivové články; - hnací systémy na palivové články. POZNÁMKA: Pro speciální aplikace, jako jsou "námořní pomocné napájecí systémy" mohou být v odpovídajících normách lodních registrů uvedeny dodatečné požadavky. Tato norma je použitelná pro stabilní napájecí systémy na palivové články, určené pro vnitřní a venkovní komerční, průmyslové a domovní použití v prostorech bez nebezpečí výbuchu. Tato norma zohledňuje všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a události, které se výjimkou nebezpečí spojených s kompatibilitou prostředí (instalačních podmínek), vztahují k napájecím systémům na palivové články, pokud jsou použity podle specifikace a za podmínek předpokládaných výrobcem. Tato norma pojednává o podmínkách, které mohou vytvářet na jedné straně nebezpečí pro osoby a na druhé straně pouze poškodit okolí napájecího systému na palivové články. Ochrana proti poškození vnitřního systému na palivové články není v této normě zahrnuta, pokud to nevede k nebezpečí v okolí napájecího systému na palivové články. Požadavky této normy nemají omezovat inovace. Při uvažování paliv, materiálů, návrhů a konstrukcí, které nejsou specificky zahrnuty v této normě, musí být tyto alternativy posouzeny tak, aby jejich schopnosti dosahovaly úrovně bezpečnosti a funkčnosti rovnocenné těm, které jsou předepsány v této normě

K této normě náleží tyto změny:

ČSN EN 62282-3-100:2012/Z1 (336000) Změna

Technologie palivových článků - Část 3-100: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost.

Změna vydána dne 1.9.2020

Vybrané provedení:
Česky -
Tištěné (26.40 CZK)


Zobrazit všechny technické informace
26.40


SKLADEM

Doporučujeme:


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím