Norma ISO 9001:2015 - právě vydána!

05.10.2015 Technické normy

Norma ISO 9001:2015 - právě vydána!

Poslední verze normy ISO 9001, vlajkové lodi organizace ISO mezi normami pro systémy na řízení kvality, byla právě vydána. Je výsledkem více než tříleté revize, kterou prováděli odborníci z téměř 95 spolupracujících a dohližitelských zemí s cílem aktualizovat normu tak, aby vyhovovala dnešním potřebám.

Díky více než 1.1 milionu certifikátů vydaných na celém světě pomáhá norma ISO 9001 organizacím dokazovat zákazníkům, že jsou schopni nabídnout produkty a služby trvale dobré kvality. Funguje také jako nástroj ke zjednodušení procesů a zefektivnění jejich činnosti. Současný generální tajemník organizace ISO, Kevin McKinley, vysvětlil: "Norma ISO 9001 umožňuje organizacím přizpůsobit se měnícímu se světu. Zvyšuje schopnost organizace uspokojit její zákazníky a nabízí ucelené základy pro růst a trvale udržitelný úspěch."

Vydání z roku 2015 obsahuje důležité změny, které Nigel Croft, předseda podvýboru ISO, jenž tvořil a revidoval tuto normu, označuje jako "spíše evoluční než revoluční" proces. "Jenom normu ISO 9001 více uzpůsobujeme 21. století. Předchozí verze normy ISO 9001 byly spíše direktivní a obsahovaly mnoho požadavků na dokumentované postupy a záznamy. Ve vydání z roku 2000 a 2008 jsme se více zaměřili na řídicí procesy a méně na dokumentaci.

Nyní jsme pokročili o kousek vpřed a norma ISO 9001:2015 je ještě méně direktivní než její předchůdce, přičemž se zaměřuje zejména na provedení. Toho jsme docílili díky kombinaci procesního přístupu se zohledněním rizik a využití cyklu Plan-Do-Check-Act (plánuj-udělej-zkontroluj-jednej) ve všech úrovních organizace.

Vzhledem k tomu, že současné organizace mají zavedeno hned několik norem řízení, jsme verzi z roku 2015 upravili tak, aby bylo možné ji snadno integrovat spolu s ostatními systémy řízení. Nová verze představuje také pevnou základnu pro oborové normy kvality (automobilový průmysl, letecký průmysl, zdravotnický průmysl, atd.) a zohledňuje i potřeby regulačních orgánů."

K vydání dlouho očekávané normy Kevin McKinley poznamenal: "Svět se mění, a proto byla tato revize již nutná. Technologie s sebou přináší větší očekávání zákazníků i společností. Překážky v obchodě byly omezeny v důsledku nižších tarifů, ale také díky strategickým nástrojům, jako jsou např. mezinárodní normy. V současné době pozorujeme trend směřující ke komplexnějším dodavatelským řetězcům, který vyžaduje sjednocené postupy. Organizace tedy musí fungovat jiným způsobem a naše normy pro řízení kvality musí s tímto očekáváním držet krok. Jsem přesvědčen, že vydání normy ISO 9001 z roku 2015 tohoto cíle pomůže dosáhnout."

Norma ISO 9001 je k dispozici v našem internetovém obchodě.
Zdroj: ISO
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím