Norma ISO 9001:2015 - právě vydána!

05.10.2015 Technické normy

Norma ISO 9001:2015 - právě vydána!

Poslední verze normy ISO 9001, vlajkové lodi organizace ISO mezi normami pro systémy na řízení kvality, byla právě vydána. Je výsledkem více než tříleté revize, kterou prováděli odborníci z téměř 95 spolupracujících a dohližitelských zemí s cílem aktualizovat normu tak, aby vyhovovala dnešním potřebám.

Díky více než 1.1 milionu certifikátů vydaných na celém světě pomáhá norma ISO 9001 organizacím dokazovat zákazníkům, že jsou schopni nabídnout produkty a služby trvale dobré kvality. Funguje také jako nástroj ke zjednodušení procesů a zefektivnění jejich činnosti. Současný generální tajemník organizace ISO, Kevin McKinley, vysvětlil: "Norma ISO 9001 umožňuje organizacím přizpůsobit se měnícímu se světu. Zvyšuje schopnost organizace uspokojit její zákazníky a nabízí ucelené základy pro růst a trvale udržitelný úspěch."

Vydání z roku 2015 obsahuje důležité změny, které Nigel Croft, předseda podvýboru ISO, jenž tvořil a revidoval tuto normu, označuje jako "spíše evoluční než revoluční" proces. "Jenom normu ISO 9001 více uzpůsobujeme 21. století. Předchozí verze normy ISO 9001 byly spíše direktivní a obsahovaly mnoho požadavků na dokumentované postupy a záznamy. Ve vydání z roku 2000 a 2008 jsme se více zaměřili na řídicí procesy a méně na dokumentaci.

Nyní jsme pokročili o kousek vpřed a norma ISO 9001:2015 je ještě méně direktivní než její předchůdce, přičemž se zaměřuje zejména na provedení. Toho jsme docílili díky kombinaci procesního přístupu se zohledněním rizik a využití cyklu Plan-Do-Check-Act (plánuj-udělej-zkontroluj-jednej) ve všech úrovních organizace.

Vzhledem k tomu, že současné organizace mají zavedeno hned několik norem řízení, jsme verzi z roku 2015 upravili tak, aby bylo možné ji snadno integrovat spolu s ostatními systémy řízení. Nová verze představuje také pevnou základnu pro oborové normy kvality (automobilový průmysl, letecký průmysl, zdravotnický průmysl, atd.) a zohledňuje i potřeby regulačních orgánů."

K vydání dlouho očekávané normy Kevin McKinley poznamenal: "Svět se mění, a proto byla tato revize již nutná. Technologie s sebou přináší větší očekávání zákazníků i společností. Překážky v obchodě byly omezeny v důsledku nižších tarifů, ale také díky strategickým nástrojům, jako jsou např. mezinárodní normy. V současné době pozorujeme trend směřující ke komplexnějším dodavatelským řetězcům, který vyžaduje sjednocené postupy. Organizace tedy musí fungovat jiným způsobem a naše normy pro řízení kvality musí s tímto očekáváním držet krok. Jsem přesvědčen, že vydání normy ISO 9001 z roku 2015 tohoto cíle pomůže dosáhnout."

Norma ISO 9001 je k dispozici v našem internetovém obchodě.
Zdroj: ISO


Cookies Cookies

Potřebujeme váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se vašich zájmů.