Nová technická specifikace ISO pro nové stavební inženýrské práce

12.07.2015 Stavebnictví

Nová technická specifikace ISO pro nové stavební inženýrské práce

 

Díky stavebním projektům např. komunikací, mostů, kanálů a přehrad utvářejí stavební inženýrské práce naši krajinu, přičemž za sebou zanechávají nesmazatelnou stopu. Ačkoliv je stavební průmysl zodpovědný za obrovské množství odpadu a znečištění celkem, představuje zároveň i největšího zaměstnavatele. A proto má jakožto klíčový hnací prvek národní ekonomiky stavební sektor možnost navrhovat řešení, která přispívají k trvale udržitelnému rozvoji.
Stavba velkých budov, průmyslových hal či areálů má značný ekologický, ekonomický a společenský dopad - tři pilíře trvale udržitelného rozvoje - a dotčené subjekty musí vytvářet strategie, které se vyrovnají s těmito úkoly trvale udržitelného rozvoje.
 
Toho bylo nyní dosaženo díky normě ISO/TS 21929-2, Trvale udržitelný rozvoj při výstavbě - Ukazatele trvale udržitelného rozvoje - Část 2: Rámec pro tvorbu ukazatelů stavebních inženýrských prací, která uvádí klíčový přehled aspektů a důsledků pro hodnocení trvalé udržitelnosti stavebních inženýrských prací. Nová technická specifikace:
 
Upravuje obecné principy trvalé udržitelnosti pro stavební inženýrské práce
Představuje rámec pro tvorbu indikátorů trvalé udržitelnosti pro hodnocení ekonomických, ekologických a společenských dopadů staveb, které by měly být zohledněny při tvorbě systému ukazatelů pro stavební inženýrské práce
Tyto aspekty a dopady slouží jako základ pro tvorbu indikátorů pro hodnocení trvalé udržitelnosti nových či stávajících staveb, které by měly být zohledněny při projektování, výstavbě, provozu, údržbě, renovaci a konci životnosti.
 
Trvale udržitelný rozvoj zahrnuje nespočet činností, počínaje využitím zdrojů energie až po tvorbu pracovních míst a kulturního dědictví. Proto bude volba příslušných ukazatelů záviset na potřebách dotčených stran, rozhodovacích orgánech, předmětných stavbách a jejich lokálním kontextu a v neposlední řadě na dostupných informacích.
 
Předpis ISO/TS 21929-2 popisuje způsob použití ukazatelů trvalé udržitelnosti v souvislosti se stavebně inženýrskými pracemi a stanovuje pravidla pro zavedení systému těchto ukazatelů. Dále vysvětluje souvislost s dalšími normami, např. s normou ISO 14000 o environmentálním managementu, ISO 26000 o společenské odpovědnosti a ISO 15392 o trvalé udržitelnosti staveb.
 

Norma ISO/TS 21929-2 je k dispozici v našem internetovém obchodě.
Zdroj: www.iso.org
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím