Výstavba konstrukcí odolných vůči zemětřesení

23.07.2015 Příroda a přírodní jevy

Výstavba konstrukcí odolných vůči zemětřesení

Devastující zemětřesení jsou celosvětovým jevem, jak vám může potvrdit kdokoliv z Nepálu, Japonska či Indonésie. Jejich následky mohou být zdrcující: může dojít ke ztrátám na životech, chaosu v každodenním životě a stagnaci ekonomiky. Nová norma ISO nyní přispěje k omezení ztrát na životě díky opatřením, která by měla při neštěstí zabránit zhroucení budovy.
 
Ve srovnání s katastrofami jako jsou např. povodně, mají zemětřesení dlouhé “opakovací doby”. Jejich častý výskyt není běžný. Ale když už k zemětřesení dojde, pak je to náhlé a téměř bez varování, ale jeho dopad je značný. Když dojde k zemětřesení, pak již nezbývá dost času na  evakuaci lidí a ochranu konstrukcí a majetku. Proto je třeba tato rizika zmírňovat a řídit již předem.
 


Pro účely boje s důsledky zemětřesení má norma ISO 16711:2015 - Seizmické hodnocení a úprava betonových konstrukcí - za úkol upravit stávající konstrukce tak, aby byly co nejvíce odolné vůči zemětřesení. Tato norma umožní projektantům a architektům provádět seizmické hodnocení a související úpravy a usnadní sociální rozhodování v otázkách úpravy pro seizmické podmínky.
 
Seizmické hodnocení a úpravy betonu se týkají kritických konstrukčních vlastností, které by mohly vést k náhlému selhání při větším zemětřesení. Toto hodnocení slouží k ochraně před zhroucením či zbořením konstrukce při větším zemětřesení a tím i k ochraně lidských životů.
 
Prof. Tamon Ueda, předseda výboru ISO/TC 71/SC 7 podporuje použití normy následujícími slovy: “Zemětřesení na Haiti fungovalo jako upozornění: miliardy lidí žijí v domech, které otřesům nedokážou odolat. Díky normě ISO 16711 lze pomocí několika všeobecných postupů stavět bezpečnější domy. Doporučuji tuto novou normu všem architektům a projektantům jako nástroj pro minimalizaci škod při větším zemětřesení.”
 
Nová norma ISO 16711 zahrnuje rámec a postupy pro podrobné seizmické hodnocení a posouzení, plánování a projekt seizmických úprav a provedení těchto úprav u stávajících železobetonových konstrukcí předtím, než dojde k vážnému zemětřesení a konstrukce budou neopravitelně poškozeny.
 
Norma se vztahuje na železobetonové konstrukce a konstrukce z předpjatého betonu, které byly projektovány dle konstrukčních podmínek platných v dané zemi či oblasti. Norma neplatí pro konstrukce z prostého betonu ani zdivo.
 
Normu ISO 16711 vytvořil výbor ISO/TC 71, Beton, železobeton a předpjatý beton, Podvýbor SC 7, Údržba a oprava betonových konstrukcí, který sídlí na adrese členské organizace ISO v Korejské republice (KATS).

 

Norma ISO 16711 je k dispozici v našem internetovém obchodě.

Zdroj: www.iso.org
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím