Nové pokyny pro zajištění dodávky vody během krize

04.09.2015 Příroda a přírodní jevy

Nové pokyny pro zajištění dodávky vody během krize

Když dojde ke katastrofě, může se stát, že dojde i k omezení dodávky vody, toho nejzákladnější zdroje, který k přežití potřebujeme. Organizace ISO právě vydala normu ISO 24518, která má za úkol zajistit připravenost složek vodohospodářského systému a jejich fungování za jakýchkoliv okolností. Tato nová norma uvádí přehled všech kroků, které je třeba podniknout k tomu, aby vodní zdroje byly připraveny v jakékoliv kritické situaci. Norma ISO 24518 také popisuje co dělat při krizové situaci a jak znovu obnovit služby a poučit se z nastalé situace.

V kritické situaci může být nedostatek pitné vody obrovským problémem. Dále je také důležité bezpečně odstraňovat a likvidovat odpadní a dešťovou vodu v rámci prevence vzniku epidemií, všeobecné kontaminace prostředí a městských záplav. Norma ISO 24518 vodohospodářskému systému napomůže zajistit odpovídající množství a kvalitu vody, hygienická opatření, provozuschopnost vodovodních a kanalizačních systémů a podmínky pro reakci a obnovu v krizových situacích.

Norma ISO 24518 uvádí základy systému krizového řízení pomocí přístupu Plan-Do-Check-Act tak, aby složky vodovodního hospodářství mohly:

• Zvládnout krizovou situaci a zajistit dodávku vody a odstranění a úpravu odpadní vody.
• Spolupracovat se všemi dotčenými úřady.
• Zohledňovat životní prostředí i dopad na zdraví a blaho populace.
• Efektivně komunikovat s veřejností a zmírňovat paniku nebo jejímu vzniku předejít.

Ohledně zavádění této normy v rámci vodního hospodářství Jacobo Sack, svolavatel pracovní skupiny, která normu ISO 24518 tvořila, říká: "Dobře vybavené složky vodohospodářského systému obvykle disponují většinou potřebného vybavení a zařízení a mají zavedené postupy pro zvládnutí krizové situace v jejich každodenním provozu (např. opravy rozbitého potrubí). V takovém případě je vhodné se zaměřit na organizační problémy prostřednictvím týmu krizového řízení. Hůře vybavené objekty budou mít více povinností a budou muset investovat cca 10 % nebo 20 % svého celkového rozpočtu."

Normu ISO 24518 mohou využívat vodohospodářské úřady a oddělení na různých úrovních, vodohospodářské korporace a další subjekty zabývající se dodávkou vody, organizace zabývající se krizovým řízením, vodohospodářští technici a konzultanti. Obsahuje doporučení pro složky vodohospodářského systému a příklady zkušeností příslušných státních orgánů s krizovým řízením.

"Regulační orgány mohou z této normy vycházet při tvorbě a úpravě národních směrnic, které mají za úkol omezovat rizika a zvyšovat odolnost vodohospodářského průmyslu. Norma ISO 24518 může přispět k efektivnímu zavedení nástrojů krizového řízení,” říká Sack.

Norma ISO 24518 je první svého druhu. I když byly vydány nějaké bezpečnostní předpisy pro vodohospodářský systém, tak se žádný z nich nezabýval krizovým řízením v oblasti složek tohoto systému.

 

Norma ISO 24518  je k dispozici v našem internetovém obchodě.
Zdroj: ISO
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím