Udržitelný rozvoj boomu bioenergie díky normě ISO 13065

05.11.2015 Ostatní

Udržitelný rozvoj boomu bioenergie díky normě ISO 13065

Tato nová norma ISO, která pomáhá posuzovat trvalou udržitelnost produktů a procesů souvisejících s bioenergií, má obrovský potenciál pro řešení klimatických změn, propagaci energetické bezpečnosti a podporu trvale udržitelného rozvoje.
Nosiče bioenergie – vytvářené z organických látek, jako jsou např. vedlejší produkty ze dřeva a zemědělské plodiny – mohou sloužit k výrobě dopravního paliva a elektřiny, ale také k ohřevu či chlazení. Mezinárodní energetická agentura (IEA) předpokládá do roku 2030 nárůst poptávky po primární energii z biomasy v rozsahu odpovídajícímu až 1 827 milionů tun ropy, či 12 % celkové světové spotřeby primární energie. To představuje dvojnásobek objemu z roku 1990 (World Energy Outlook Special Report Energy and Climate Change 2015).

Nová norma ISO 13065:2015, Kritéria trvalé udržitelnosti pro bioenergii, uvádí praktické řešení pro zohlednění ekologických, sociálních a ekonomických aspektů při usnadnění posuzování a srovnávání bioenergetické výroby a produktů, dodavatelských řetězců a dalších způsobů využití.

Jelikož některé země a oblasti si na příští desetiletí v segmentu bioenergie a biopaliv vytyčily ambiciózní cíle, může norma ISO 13065 sloužit také jako pomůcka pro úřady při plnění jejich cílů. Může být prospěšná pro národní i mezinárodní trh, protože přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti bioenergie, především pro výrobce v rozvojových zemích a napomůže i odstranění překážek v obchodu.

Zmírnění klimatických změn a zlepšení bezpečnosti energetických dodávek jsou klíčovými výhodami bioenergie, podle vedoucího týmu projektového výboru ISO/PC 248, Kritéria trvalé udržitelnosti pro bioenergii, který tuto novou normu vytvořil. "Jelikož skutečně každá země na světě v nějaké formě vyrábí a spotřebovává bioenergii, je pro trvale udržitelnou produkci bioenergie a biopaliv nezbytné určit přísná ekologická a sociální opatření. Účelem normy ISO 13065 je podporovat trvale udržitelnou výrobu a využití bioenergie a zároveň umožnit uživatelům určit oblasti neustálého zlepšování."

Pro koho je norma prospěšná?
Norma ISO 13065 představuje spíše sjednocený přístup ke kritériím trvalé udržitelnosti než soupis limitních hodnot. Různí uživatelé ji mohou použít různým způsobem:

Podniky – nabízí normovaný systém, který umožňuje společnostem mluvit stejným jazykem při diskuzi o trvalé udržitelnosti.
Nákupčí – umožňuje srovnání informací o trvalé udržitelnosti od dodavatelů, díky čemuž lze určit bioenergetické procesy a produkty, které splňují stanovené požadavky.
Jiné normy, certifikační iniciativy a vládní agentury – slouží jako zdroj informací o trvalé udržitelnosti a jasný podklad pro všechny účastníky na trhu, na základě kterého mohou plnit zákonné požadavky.
Normu ISO 13065 lze aplikovat na celý dodavatelský řetězec, jeho část, nebo na jednotlivé procesy v rámci dodavatelského řetězce. Platí také pro všechny druhy bioenergie bez ohledu na danou surovinu, lokaci, technologii či koncové použití.

Norma ISO 13065 nenahrazuje vnitrostátní právní předpisy ani certifikační systémy pro oblast trvalé udržitelnosti.

 

Norma ISO 13065 je k dispozici v našem internetovém obchodě.
Zdroj: ISO


Cookies Cookies

Potřebujeme váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se vašich zájmů.