Lepší informování veřejnosti v kritických situacích

26.11.2015 Ostatní

Lepší informování veřejnosti v kritických situacích

Lidé v ohrožení, ať už v důsledku přírodních katastrof, teroristických útoků nebo jiných incidentů, ke kterým v životě dochází, musí být schopni přijmout příslušná bezpečnostní opatření vycházející z informací o míře a povaze daného nebezpečí.
Dvě nedávno vydané normy ISO pomohou organizacím zodpovědným za varování veřejnosti na lokální, národní a mezinárodní úrovni zavést strukturovaný systém krizových opatření určených k informování rizikem ohrožené populace.

Norma ISO 22322:2015, Bezpečnost společnosti – Krizové řízení – Pokyny pro veřejná varování shrnuje pokyny pro tvorbu, řízení a provedení veřejného varování před vznikem incidentu, během něj i po jeho skončení.

Haruo Hayashi, vedoucí projektu normy ISO 22322, vysvětluje: “Čas pro sdělení je omezený a často konkrétní zpráva zahrnující praktická opatření musí být předána široké skupině lidí. Jednoduché postupy, díky kterým lze účinně rozesílat zprávy a provádět požadovaná opatření, mohou zachránit lidské životy, předejít újmě na zdraví a větším škodám.”

Účelem takového varování je zaujmout pozornost lidí ve vzniklé kritické situaci prostřednictvím stimulace sluchových, zrakových i hmatových smyslů tak, aby provedli příslušná bezpečnostní opatření a zjistili další informace.

Rozšíření varování by mělo zajistit, že se tomuto upozornění dostane maximální pozornosti, zohlední se podmínky a stav ohrožených lidí, včetně požadavků ohrožených skupin. Norma ISO 22322 uvádí praktické informace o veřejném varování, které Vám pomohou např. vybrat si mezi TV, rádiem, telefonem, novinami či rozhlasem vhodný kanál pro rozšíření informací.

Norma ISO 22324:2015, Bezpečnost společnosti – Krizové řízení – Pokyny pro výstražné barevné kódy uvádí pokyny pro použití barevných kódů k informování ohrožených lidí i pracovníků záchranných služeb o konkrétním nebezpečí a k vyjádření závažnosti situace.

Barevné kódy výstrah slouží k informování osob o změnách stavu bezpečí či nebezpečí a napomohou jim přijmout vhodná opatření. Norma ISO 22324 zlepší porozumění barevných výstražných kódů díky uvedení jasných informací a popisu vhodnějších opatření, která je nutné použít při kritické situaci.

Norma ISO 22324 popisuje různé barvy a jejich způsob použití.

Například:

Červená je spjatá s nebezpečím a měla by se použít k instruování ohrožených osob k přijetí okamžitých opatření.
Žlutá souvisí s upozorněním a měla by sloužit k instruování ohrožených osob k přípravě na přijetí vhodných bezpečnostních opatření.
Zelená je spjatá se stavem bezpečí a měla by sloužit k informování ohrožených osob, že není třeba přijímat žádné zvláštní opatření.
Dále mohou být použity i další barvy jako černá, fialová, modrá a šedá, které mohou upozorňovat na smrtelné nebezpečí, doplňující informace nebo chybějící informace. Meteorologické systémy například používají barevné mapy jako rané varování při hlášení bouří a informování veřejnosti o míře nebezpečí.

Stefan Tangen, vedoucí komunikační skupiny ISO/TC 292, uvedl: “Normu ISO 22322, která obsahuje pokyny pro veřejná varování, lze použít spolu s normou ISO 22324 a dalšími předpisy, které se vyvíjejí k tématům jako je řízení kontinuity činností organizace, odolnost organizací, řízení bezpečnosti a systém řízení a opatření proti podvodnému jednání.”

 

Normy ISO 22322:2015 a ISO 22324:2015  jsou k dispozici v našem internetovém obchodě.
Zdroj: ISO


Cookies Cookies

Potřebujeme váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se vašich zájmů.