Lepší informování veřejnosti v kritických situacích

26.11.2015 Ostatní

Lepší informování veřejnosti v kritických situacích

Lidé v ohrožení, ať už v důsledku přírodních katastrof, teroristických útoků nebo jiných incidentů, ke kterým v životě dochází, musí být schopni přijmout příslušná bezpečnostní opatření vycházející z informací o míře a povaze daného nebezpečí.
Dvě nedávno vydané normy ISO pomohou organizacím zodpovědným za varování veřejnosti na lokální, národní a mezinárodní úrovni zavést strukturovaný systém krizových opatření určených k informování rizikem ohrožené populace.

Norma ISO 22322:2015, Bezpečnost společnosti – Krizové řízení – Pokyny pro veřejná varování shrnuje pokyny pro tvorbu, řízení a provedení veřejného varování před vznikem incidentu, během něj i po jeho skončení.

Haruo Hayashi, vedoucí projektu normy ISO 22322, vysvětluje: “Čas pro sdělení je omezený a často konkrétní zpráva zahrnující praktická opatření musí být předána široké skupině lidí. Jednoduché postupy, díky kterým lze účinně rozesílat zprávy a provádět požadovaná opatření, mohou zachránit lidské životy, předejít újmě na zdraví a větším škodám.”

Účelem takového varování je zaujmout pozornost lidí ve vzniklé kritické situaci prostřednictvím stimulace sluchových, zrakových i hmatových smyslů tak, aby provedli příslušná bezpečnostní opatření a zjistili další informace.

Rozšíření varování by mělo zajistit, že se tomuto upozornění dostane maximální pozornosti, zohlední se podmínky a stav ohrožených lidí, včetně požadavků ohrožených skupin. Norma ISO 22322 uvádí praktické informace o veřejném varování, které Vám pomohou např. vybrat si mezi TV, rádiem, telefonem, novinami či rozhlasem vhodný kanál pro rozšíření informací.

Norma ISO 22324:2015, Bezpečnost společnosti – Krizové řízení – Pokyny pro výstražné barevné kódy uvádí pokyny pro použití barevných kódů k informování ohrožených lidí i pracovníků záchranných služeb o konkrétním nebezpečí a k vyjádření závažnosti situace.

Barevné kódy výstrah slouží k informování osob o změnách stavu bezpečí či nebezpečí a napomohou jim přijmout vhodná opatření. Norma ISO 22324 zlepší porozumění barevných výstražných kódů díky uvedení jasných informací a popisu vhodnějších opatření, která je nutné použít při kritické situaci.

Norma ISO 22324 popisuje různé barvy a jejich způsob použití.

Například:

Červená je spjatá s nebezpečím a měla by se použít k instruování ohrožených osob k přijetí okamžitých opatření.
Žlutá souvisí s upozorněním a měla by sloužit k instruování ohrožených osob k přípravě na přijetí vhodných bezpečnostních opatření.
Zelená je spjatá se stavem bezpečí a měla by sloužit k informování ohrožených osob, že není třeba přijímat žádné zvláštní opatření.
Dále mohou být použity i další barvy jako černá, fialová, modrá a šedá, které mohou upozorňovat na smrtelné nebezpečí, doplňující informace nebo chybějící informace. Meteorologické systémy například používají barevné mapy jako rané varování při hlášení bouří a informování veřejnosti o míře nebezpečí.

Stefan Tangen, vedoucí komunikační skupiny ISO/TC 292, uvedl: “Normu ISO 22322, která obsahuje pokyny pro veřejná varování, lze použít spolu s normou ISO 22324 a dalšími předpisy, které se vyvíjejí k tématům jako je řízení kontinuity činností organizace, odolnost organizací, řízení bezpečnosti a systém řízení a opatření proti podvodnému jednání.”

 

Normy ISO 22322:2015 a ISO 22324:2015  jsou k dispozici v našem internetovém obchodě.
Zdroj: ISO
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím