Připravovaná norma EN 10080 - Betonářská ocel

14.08.2015 Kovy a materiály

Betonářská ocel

Dne 22. až 23. července 2015 proběhlo v Rakousku společné jednání technické normalizační komise TNK62-Ocel se zástupci rakouského normalizačního institutu ((Austrian Standards Institute - ASI). Zajímavý příspěvek přednesla zástupkyně tohoto rakouského vydavatele norem) - Ing. Seitl.

Jedním z hlavních témat byla evropská norma na betonářskou ocel dle EN 10080. Jelikož se jedná o velmi zajímavé téma, rozhodli jsme se důležité myšlenky zde zveřejnit.

V roce 2011 byla zpřísněna legislativa vztahující se na hutní materiál určený pro stavebnictví, a to až na nejvyšší úroveň závaznou pro všechny státy EU - Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011. V souvislosti s tímto nařízením je třeba dodržovat parametry výrobků stanovených v příslušných harmonizovaných normách.

Přestože betonářská ocel je svých charakterem klasickým stavebním materiálem, není pro tento sortiment vydána, resp. vyhlášena harmonizovaná norma. Jedná se tedy o jakousi nelogickou výjimku z uvedeného Nařízení podmíněnou předcházejícím vývojem normalizace tohoto materiálu.

EN 10080 - Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně vydaná roku 2005 je pouze všeobecnou normou obsahující základní podmínky pro svařitelnost, mechanické vlastnosti, principy zkoušení a značení materiálu. Tato norma byla původně vyhlášena jako harmonizovaná. Na základě námitek některých členských států (především z jihu a severu Evropy) byla však tato harmonizace zrušena a veškerá výroba a dodávky se realizují na základě národních norem, které obsahují konkrétní charakteristiky výrobku.

Výsledkem tohoto vývoje dochází k tomu, že se na trhu objevují výrobky sice stejné značky, ale podle norem s rozdílným obsahem.

Jednání bylo zaměřeno na výhled dalšího vývoje, resp. možnosti shody všech států na sjednocení dokumentu/normy, kterou by bylo možno vyhlásit jako harmonizovanou.

Zástupce společnosti Stahl und Walzwerk Marienhütte Graz (Ing. Mendlik), který je zároveň členem ECISS za rakouskou stranu, přítomné zevrubně seznámil s posledním vývojem, tj. návrhem nové EN 10080, který zároveň obsahuje předpoklad vyhlášení harmonizace a tedy podléhající výše zmíněnému Nařízení EK 305/2011.

Předpoklad oficiálního schválení návrhu a předání k připomínkám je do konce roku 2015. Termín vydání finální verze po zpracování všech připomínek však nelze v současné chvíli odhadnout.

V souvislosti s problematikou betonářských ocelí byli všichni účastníci rovněž seznámeni s návrhem na revizi EN ISO 15630 - Zkoušení betonářských ocelí.


Vlastní jednání TNK62 navazovalo na předchozí bod především v otázce značení betonářských ocelí. Základní principy sice stanovuje zmíněná EN 10080, pro ČR však nebyl dosud stanoven národní správce, který by určoval a evidoval značení pro jednotlivé výrobce. Tato záležitost zůstává nedořešena i přes výhrady komise z doby schvalování české národní normy na betonářskou ocel ČSN 42 0139:2011. Důvodem je liknavost státních orgánů, konkrétně MPO, kde nejsou již 4 roky schopni rozhodnout, kterému odboru řešení náleží.

Poslední jednání v tomto směru se uskutečnilo na MPO 19.6.2015 bez valného výsledku.

Rakouská strana má tuto oblast vyřešenu a do své národní normy ÖNORM B4707 má dokonce zahrnuto i značení duktility. Přehled rakouských výrobců a jejich značení je veřejně přístupné na www.oib.or.at  … OIB (Österreichisches Institut für Bautechnik), zatímco např. v Německu  je přístup do podobné databáze zpoplatněn. OIB je pověřen přidělováním a registrací těchto značení, ale postup není nijak koordinován s žádnou zemí EU. Teoreticky by tedy mohla vzniknout v rámci Evropy duplicita.

Podle prezentovaného návrhu EN 10080 by tuto oblast měl v budoucnu zastřešovat jeden celoevropský orgán (OHIM = OFFICE OF HARMONIZATION FOR INTERNET MARKET, Avenida de Europa 4, 03008 Alisande, Espaňola).

 

Zdroj: záznam z jednání TNK62 - Ing. Jiří Černý - Ferona Praha


Cookies Cookies

Potřebujeme váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se vašich zájmů.