Publikace  Značky, barevné a alfanumerické značení v elektrotechnice - svazek 68. 1.1.2004 náhled

Značky, barevné a alfanumerické značení v elektrotechnice - svazek 68.

Značky, barevné a alfanumerické značení v elektrotechnice - svazek 68.



PUBLIKACE vydána dne 1.1.2004


Jazyk
Provedení
DostupnostVyprodáno
CenaNA DOTAZ bez DPH
NA DOTAZ

Informace o produktu:

Označení: Značky, barevné a alfanumerické značení v elektrotechnice - svazek 68.
Počet stran: 122
Přibližná hmotnost: 163 g (0.36 liber)
Poznámka: *** VYPRODÁNO ***
Datum vydání: 1.1.2004
Země: Česká publikace
Kategorie: Elektro

Anotace textu normy :

Jedná se o první příručku na téma značení a označování v elektrotechnice. Téměř enciklopedický charakter zpracování daného tématu předurčuje její využití širokým spektrem elektrotechniků.

Příručka je atraktivní i tím, že do jedné z jejích příloh jsou zařazeny v barevném provedení všechny velmi populární a žádané praktické pomůcky pro elektrotechniky (č. 1 až 13), které naše firma vydala a které jsou v současné době již rozebrány. Právě proto je tato příručka, byť zařazena do základní edice ELEKTRO, mimořádně formátu B5.



Každý elektrotechnik ví, jak je elektrické zařízení složité. Navrhnout a provést ho tak, aby bylo funkční i bezpečné, aby vyhovovalo všem požadavkům nejen jeho uživatelů, ale i předpisů, je téměř nadlidský úkol.

Aby zařízení bylo funkční, musí na sebe jeho jednotlivé komponenty správně navazovat. Kromě toho musí být připojeno do napájecí sítě a prostřednictvím řídicích a pomocných obvodů musí navazovat na další, a to i neelektrická zařízení, s kterými musí bezchybně komunikovat. Přitom hotové elektrické zařízení je výsledkem spolupráce konstruktérů, projektantů, pracovníků provádějících montáž i těch, kteří se starají o jeho provoz. Ti všichni na sebe ve své práci musí navazovat, ti všichni musí používat stejnou řeč.

Podstatnou součástí dorozumívacího jazyka elektrotechniků je značení elektrických předmětů, zařízení a jejich jednotlivých komponentů.

Je samozřejmé, že dnes již není možno, vzhledem ke vzrůstající složitosti elektrických zařízení, vystačit se systémem značení, jenž se používal ještě před nemnoha lety. Již poměrně dávno se upustilo i od národních zvláštností a stále více se prosazuje snaha používat jednotné značení v elektrotechnice na celém světě.

V současné době se dostáváme do užšího kontaktu s pravidly elektrotechnického značení uplatňovanými v ostatních evropských zemích. Přestože v Evropě dnes již používáme všichni v podstatě shodné normy pro elektrotechnická značení, jejich uplatnění se v jednotlivých evropských zemích doposud mírně odlišuje. Dlužno podotknout, že na dodržování určitých zásad se u nás trvá důsledněji než jinde. To je na jedné straně výhodné proto, že si elektrotechnici mohou být použitým značení a jejich vztahem k funkci zařízení a jeho komponentů poměrně jisti. Na druhé straně však, při setkání se zařízením, u kterého tyto zásady dodrženy nejsou, může dojít i k chybnému zapojení a následně i k poškození zařízení a k dalším škodám. Proto je dobré mít určité zvláštnosti a odlišnosti na paměti.

Publikace podává přehled značení, které se v současné době v elektrotechnice používá pro identifikaci vodičů a kabelů, jejich žil, svorek na elektrických předmětech a přístrojích a jejich významu v elektrických instalacích strojních zařízení, výrobních linek, budov a objektů.

Na příkladech je znázorněno uplatnění značení v elektrotechnické praxi. V přílohách jsou uvedeny praktické pomůcky pro elektrotechniky, které byly vydány dříve a v současné době již samostatně nejsou k dispozici.

Publikace je určena širokému spektru pracovníků v elektrotechnice: konstruktérům, projektantům, montážním pracovníkům, revizním technikům i pracovníkům údržby. Využijí ji však i studenti elektrotechnických oborů, učitelé a mistři odborného výcviku odborných učilišť, středních, vyšších i vysokých škol.



Obsah:





Úvod

Oznacení pro laiky

Oznacení jako upozornení na nebezpecí

Oznacení pro práci na zarízení

Oznacení pro elektrotechniky

Spoje mezi jednotlivými elektrickými predmety a zarízeními

Zamerení publikace

1. Znacení a informace z hlediska cinnosti ve vztahu k elektrickým zarízením



1.1 Obecne o znackách a symbolech



1.2 Význam barev ve znacení



1.3 Vysvetlení pojmu spojených se znacením v elektrotechnice



1.4 Co se vyznacuje na elektrických predmetech



1.5 Znacky urcené pro laiky



1.6 Svetelné a zvukové signály



1.7 Nápisy, kterými se doplnují nekteré znacky



1.8 Velikost znacky a vzdálenost od znacky



1.9 Vyznacení rizikových míst



1.10 Znacky úniku, jejich osvetlení a velikost



1.11 Znacky pro osoby s omezenými schopnostmi



1.12 Oznacení CE



1.13 Prehled normalizovaných znacek na elektrotechnických výrobcích urcených pro laiky

1.14 Informace o stavech zarízení – ovládace a sdelovace

1.15 Rozlišení podle úcelu podávané informace (o stavu zarízení, procesu apod.)

2. Znacení vodicu, svorek, kabelu a vedení

2.1 Ochranný vodic

2.2 Znacení ochranného vodice

2.3 Znacení stredního vodice

2.4 Zvláštní prípady ochranného vodice – vodic PEN

2.5 Další vodice s ochrannou funkcí – vodice PEM a PEL

2.6 Styk vodicu staré a nové instalace – vodice sloužící k ochrane

2.7 Pracovní vodice (vodice vedení)

2.8 Barevné oznacení pracovních vodicu

2.9 Písmenové znacení pracovních vodicu

2.10 Oznacení pracovních vodicu na výkresech

2.11 Znacení vodicu ve zvláštních prípadech – rídicí obvody

2.12 Znacení svorek

2.13 Prehled znacení vodicu a svorek

2.14 Barevné znacení žil kabelu a oznacení kabelu

2.15 Oznacení tras vedení barevnými fóliemi

3. Znacení sítí

3.1 Síte z hlediska napetí

3.2 Oznacování sítí alfanumerickým kódem

3.3 Príklady oznacování druhu sítí ve schématech

3.4 Príklady schémat sítí

4. Znacení na elektrických predmetech

4.1 Písmenný kód pro oznacení predmetu v elektrotechnice

4.2 Znacení z hlediska provedení elektrických predmetu a zarízení

4.2.1 Znacení z hlediska ochrany pred úrazem elektrickým proudem

4.2.2 Stupne ochrany krytem pred vniknutím predmetu, vody a pred dotykem – IP kód

4.2.3 Stupne ochrany krytem pred nárazem – IK kód

4.2.4 Oznacení z hlediska odolnosti elektrických predmetu pred vnejšími vlivy

4.3 Znacení na elektrických prístrojích

4.3.1 údaje uvádené na prístrojích

4.3.2 Prehled znacek symbolu a oznacení na elektrických prístrojích

4.3.3 Znacky oznacující tzv. kategorie užití pro spínací a rídicí prístroje

4.3.4 Znacky oznacující vhodnost prístroje pro urcitá prostredí

4.3.5 Znacky shody, schvalovací a certifikacní znacky

4.3.6 Stupen znecištení

4.3.7 Oznacení provozních možností

4.3.8 Znacení na pojistkách

4.3.8.1 Barevný kód znacení závitových pojistek

4.3.8.2 Znacení na pojistkách nn

4.3.8.3 Znacení na miniaturních pojistkách

4.3.9 Oznacení jisticu a chránicu

4.3.9.1 Oznacení na malých jisticích

4.3.9.2 Oznacení na proudových chránicích

4.3.9.3 Charakteristiky jisticu podle CSN EN 60898 a nadproudových ochran proudových chránicu s ochranami podle CSN EN 61009-1

4.3.9.4 Typy proudových chránicu a jejich vypínací casy

4.3.9.5 Jmenovité proudy jisticu a chránicu

4.3.10 údaje uvádené na kondenzátorech

4.4 údaje na strojích tocivých a transformátorech

4.4.1 údaje na strojích tocivých

4.4.1.1 Výkonnostní štítek elektrického tocivého stroje

4.4.1.2 Druhy zatížení stroje

4.4.1.3 Tepelné trídy izolace

4.4.2 údaje na elektrických strojích netocivých – transformátorech

4.4.2.1 údaje na malých transformátorech

4.4.2.2 Údaje na výkonových transformátorech

4.4.2.3 Výkonnostní štítek výkonového transformátoru

4.4.2.4 Oznacení chlazení na transformátorech

4.4.3 Údaje na prístrojových transformátorech

4.4.3.1 Údaje na prístrojových transformátorech proudu

4.4.3.2 Údaje na prístrojových transformátorech napetí

4.5 Oznacení svorek stroju, prístroju a zarízení

4.5.1 Písmeno císlicové znacení svorek prístroju a zarízení

4.5.2 Znacení svorek silových (výkonových) transformátoru

4.5.3 Znacení svorek kontaktu prístroju

4.5.4 Znacení svorek prístrojových transformátoru

4.6 Znacení na vidlicích a zásuvkách

4.6.1 Domovní zásuvky a vidlice

4.6.2 Prumyslové zásuvky - príklad oznacení na štítku

4.7 Znacení na spotrebicích

4.8 Užívaná razení domovních spínacu

4.9 Ochrana pred prepetím – oznacování svodicu prepetí

5. Oznacování materiálu a konstrukcí z hlediska požární odolnosti a z hlediska reakce na ohen

Príloha 1

Grafické znacky na elektrických predmetech [podle CSN EN 60417 (01 3760)]

Príloha 2

Zkratky používané v elektrotechnice

Príloha 3

Veliciny a jednotky používané v elektrotechnice

Príloha 4

Praktické pomucky pro elektrotechniky

Císlo 1

Tabulka dimenzování a jištení vedení z vodicu s medenými jádry v domovních, bytových a podobných instalacích

Císlo 2

Tabulka ochranných vodicu a vodicu pospojování, jejich prehled, prurezy a maximální délky

Císlo 3

Vybavení elektrických stanic pracovními, ochrannými a dalšími prostredky

Císlo 4

Tabulka maximálních délek vedení z hlediska ochrany samocinným odpojením v sítích AC 230/400V/TN a maximálních impedancí smycky Zsm, které na nich mají být namereny

Císlo 5

Približné hodnoty odporu zemnicu podle jejich rozmeru a charakteru pudy

Císlo 6

Požadované hodnoty odporu, impedancí a unikajících proudu z hlediska revizí, kontrol a overování elektrických sítí, rozvodu, instalací, zarízení stroju, náradí a spotrebicu

Císlo 7

Informativní minimální prurezy vodicu a jištení hlavního domovního vedení v bytových domech podle poctu bytu a stupne jejich elektrizace

Císlo 8

Nomogram rezistance (odporu) vodicu z medi, hliníku a železa v závislosti na jejich prurezu, délce a teplote

Císlo 9

Tabulka pro dimenzování a jištení kabelu s medenými i hliníkovými jádry uložených na vzduchu i v zemi

Císlo 10

Tabulka dimenzování a jištení vedení z vodicu a kabelu s hliníkovými jádry v domovních, bytových a podobných instalacích 230/400 V

Císlo 11

Oznacování svorek na elektrických predmetech a v elektrických zarízeních a spotrebicích

Císlo 12

Tabulka barevného znacení vodicu a kabelu, jejich kódového oznacení podle poctu a druhu žil ve vícežilových vodicích a kabelech a jejich použití

Císlo 13

Znacení vodicu a svorek prímo na vodicích a svorkách i na výkresech

Príloha 5

Literatura

Doporučujeme:


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím