ČSN ISO 9924-2 (621118)

Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 2: Butadien-akrylonitrilové kaučuky (NBR, XNBR, HNBR) a halogenované butylkaučuky (CIIR, BIIR). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Přeložit název

NORMA vydána dne 1.4.2018


Jazyk
Provedení
DostupnostSKLADEM
Cena202.40 bez DPH
202.40

Informace o normě:

Označení normy: ČSN ISO 9924-2
Třídící znak: 621118
Katalogové číslo: 504798
Datum vydání normy: 1.4.2018
Kód zboží: NS-811242
Počet stran: 20
Přibližná hmotnost: 60 g (0.13 liber)
Země: Česká technická norma
Kategorie: Technické normy ČSN

Kategorie - podobné normy:

Pryž

Anotace textu normy ČSN ISO 9924-2 (621118):

Tato část ISO 9924 specifikuje metodu termogravimetrické analýzy pro stanovení celkového obsahu organické hmoty, obsahu sazí, uhlíkového zbytku a popelu ve vulkanizátech a nevulkanizovaných gumárenských směsích, které obsahují polymery tvořící při pyrolýze uhlíkový zbytek. Hmotnostní úbytek při 300 °C je přibližný ukazatel ke stanovení obsahu těkavé složky ve směsi. Metoda je vhodná k analýze gumárenských směsí a vulkanizátů, které obsahují uhlovodíkové polymery uvedené v ISO 9924-1 a dále uvedené polymery s polárními skupinami, které vytvářejí při pyrolýze uhlíkový zbytek: a) kopolymery akrylonitril-butadienu (NBR), tzv. butadien-akrylonitrilový kaučuk; b) kopolymery karboxylovaného akrylonitril-butadienu (XNBR), tzv. karboxylovaný nitrilkaučuk; c) kopolymery hydrogenovaného akrylonitril-butadienu (HNBR), tzv. hydrogenovaný nitrilkaučuk; d) kopolymery chlorovaného izobutylen-izoprenu (CIIR), tzv. chlorbutylový kaučuk; e) kopolymery izobutylen-izoprenu (BIIR), tzv. brombutylový kaučuk. POZNÁMKA 1: Rozsah použití této metody může být rozšířen o analýzu směsí obsahujících i jiné kaučuky, pokud je použitelnost této metody předem vyzkoušena použitím směsí nebo vulkanizátů známého složení. POZNÁMKA 2: Pokud nebyly provedeny vhodné korekce na základě předchozí znalosti chování plniv, není tato metoda vhodná pro směsi obsahující minerální plniva, např. uhličitany nebo hydratované oxidy hliníku, které se rozkládají v teplotním rozmezí od 25 °C do 800 °C. POZNÁMKA 3: Metoda není vhodná pro stanovení celkového obsahu polymerní složky ve směsích, které obsahují organické sloučeniny, jiné než kaučuk, které nelze zcela odstranit extrakcí rozpouštědlem podle ISO 1407

Doporučujeme:


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím