Norma ČSN ISO 10816-1 (011412)

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 1: Všeobecné směrnice.NORMA vydána dne 1.3.1998


Vybrané provedení:
Česky -
Tištěné (279.00 CZK)

279.00
306.90


SKLADEM

Informace o normě:

Označení normy: ČSN ISO 10816-1
Třídící znak: 011412
Katalogové číslo: 51585
Datum vydání normy: 1.3.1998
Počet stran: 24
Přibližná hmotnost: 72g (0.16 liber)
Země: Česká technická norma
Kategorie: Technické normy ČSN

QR kód:

QR kód

Kategorie - podobné normy:

Vibrace, rázy a měření vibrací a rázů

Anotace textu normy ČSN ISO 10816-1 (011412):

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 10816-1:1995. Mezinárodní norma ISO 10816-1:1995 má status české technické normy. (ČSN) ISO 10816 se skládá z následujících částí: Část 1: Všeobecné směrnice, Část 2: Velké stacionární parní turbogenerátory s výkonem nad 50 MW, Část 3: Průmyslové stroje se jmenovitým výkonem nad 15 kW a jmenovitými otáčkami mezi 120 1/min a 15000 1/min při měření in situ, Část 4: Soustrojí poháněná plynovou turbínou s výjimkou leteckých odvozenin, Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a čerpacích stanicích a Část 6: Stroje s vratným pohybem o jmenovitém výkonu nad 100 kW. Tato první část mezinárodní normy (ČSN) ISO 10816 stanovuje všeobecné podmínky a postupy při měření a hodnocení vibrací pomocí měření prováděných na nerotujících částech a v dostupných případech na částech s nevratným pohybem kompletních strojů. Obecná kritéria hodnocení, která jsou prezentována ve tvaru jak velikosti, tak i změny vibrací, se vztahují na provozní monitorování i přejímací zkoušky. Kritéria byla stanovena především s ohledem na zajištění spolehlivého, bezpečného a dlouhodobého provozu stroje při minimalizování nepříznivých vlivů na připojená zařízení. Směrnice jsou prezentovány také pro stanovení provozních mezí. Kritéria hodnocení se vztahují jen na vibrace vytvářené samotným strojem a ne na vibrace přenášené na stroj z jeho okolí. Tato část (ČSN) ISO 10816 neobsahuje ustanovení týkající se torzních vibrací. Norma se přímo netýká vibrací z hlediska jejich přenosu na člověka. Je to patrno také z kritérií hodnocení, která - mimo jiné - stanovují provozní meze vibrací hodnotami "VÝSTRAHA" a "PŘERUŠENÍ PROVOZU" tak, aby nedošlo k poškození integrity stroje. (Způsob stanovení obou hodnot je poměrně detailně normalizován v čl.5.5.1 a 5.5.2.) Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Odkazy, kapitolu 3 - Měření, kapitolu 4 - Měřicí přístroje a kapitolu 5 - Kritéria hodnocení. Dále norma obsahuje informativní Přílohy A, B, C, D, E a F. ČSN ISO 10816-1 (01 1412) byla vydána v březnu 1998. Nahradila ČSN ISO 3945 (01 1412) z listopadu 1993

K této normě náleží tyto změny:

ČSN ISO 10816-1:1998/Amd.1 (011412) Změna

Změna vydána dne 1.6.2010

Vybrané provedení:
Česky -
Tištěné (99.00 CZK)


Zobrazit všechny technické informace
99.00


SKLADEM

Doporučujeme:

Aktualizace zákonů

Chcete mít jistotu o platnosti užívaných předpisů?
Nabízíme Vám řešení, abyste mohli používat stále platné (aktuální) legislativní předpisy.
Chcete vědět více informací? Podívejte se na tuto stránku.


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím