ČSN ETSI EN 302977-V1.1.2 (876050)

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro pozemské stanice zabudované na vozidle (VMES) pracující v kmitočtovém pásmu 14/12 GHz pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).NORMA vydána dne 1.6.2010


Jazyk
Provedení
DostupnostSKLADEM
Cena493.90 bez DPH
493.90

Informace o normě:

Označení normy: ČSN ETSI EN 302977-V1.1.2
Třídící znak: 876050
Katalogové číslo: 86247
Datum vydání normy: 1.6.2010
Kód zboží: NS-174735
Počet stran: 56
Přibližná hmotnost: 168 g (0.37 liber)
Země: Česká technická norma
Kategorie: Technické normy ČSN

Anotace textu normy ČSN ETSI EN 302977-V1.1.2 (876050):

V1.1.2 Tato norma platí pro pozemské stanice umístěné na vozidlech, které mají následující vlastnosti: VMES může vysílat a přijímat data, pokud je vozidlo v pohybu a rovněž pokud je nehybné; VMES pracuje na kolových nebo pásových vozidlech, a může být proto vystavena příležitostným rušením a přerušením družicového spoje; VMES pracuje jako součást družicové sítě (například hvězdicové, vícecestné nebo mezi dvěma body) používané pro distribuci a/nebo výměnu informací; VMES se skládá ze všech zařízení, elektrických a mechanických, od antény samotné po rozhraní s jinými komunikačními zařízeními na vozidle (obvykle uváděné jako zemské rozhraní); VMES vysílá na jedné nosné v kmitočtovém rozsahu 14,00 GHz až 14,50 GHz, což je pásmo přidělené pevným družicovým službám (FSS) (ve směru ze země do kosmu). Provoz VMES je však omezen na dolní polovinu pásma v těch zemích a v blízkosti těch zemí, které mají přidělenou pevnou službu (FS) v horní polovině. Místní předpis může povolovat provoz v horní polovině pásma; VMES přijímá na jednom nebo více kmitočtech v rozsahu od 10,70 GHz do 12,75 GHz v pásmech přidělených pevným družicovým službám (FSS) (ve směru z kosmu k zemi) nebo vysílací družicové službě (BSS) (ve směru z kosmu k zemi), v závislosti na oblasti ITU, kde je VMES umístěna; VMES používá lineární nebo kruhovou polarizaci; VMES je navržena pro provoz přes geostacionární družici (nebo skupinu společně umístěných geostacionárních družic), která je vzdálena nejméně 3° od jakékoli jiné geostacionární družice pracující na stejných kmitočtech a ve stejné oblasti pokrytí; VMES vysílá při elevacích větších než nebo rovnajících se 7° vzhledem k místnímu horizontu; VMES je navržena pro provoz bez obsluhy; VMES je navržena pro mobilní i stacionární provoz. V případě stacionárního provozu nesmí být VMES přístupná široké veřejnosti a musí být provozována bezpečně; VMES je řízena a sledována prostředkem řízení antény (ACF). Tyto funkce může být prováděna centrálně nebo v rámci VMES pro autonomní řízení. ACF je mimo rozsah platnosti této normy. Tato norma platí pro VMES s jejím přidruženým zařízením a jejími různými telekomunikačními vstupy/výstupy, pokud je provozována v mezích provozního profilu prostředí stanoveného žadatelem a je instalována podle požadavků stanovených žadatelem v jeho prohlášení nebo v uživatelské dokumentaci. Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC (Směrnice R&TTE), který stanoví, že "...rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technickým prostředkům umístěným na oběžné dráze, aby se zabránilo škodlivému rušení". Navíc k této normě mohou platit pro zařízení v rozsahu platnosti této normy i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souladu se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice 1999/5/EC (Směrnice R&TTE)

Doporučujeme:


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím