ČSN EN ISO 16000-9 (835801)

Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory.NORMA vydána dne 1.2.2007


Jazyk
Provedení
DostupnostSKLADEM
Cena202.40 bez DPH
202.40

Informace o normě:

Označení normy: ČSN EN ISO 16000-9
Třídící znak: 835801
Katalogové číslo: 77742
Datum vydání normy: 1.2.2007
Kód zboží: NS-166570
Počet stran: 20
Přibližná hmotnost: 60 g (0.13 liber)
Země: Česká technická norma
Kategorie: Technické normy ČSN

Kategorie - podobné normy:

Vnější ovzduší

Anotace textu normy ČSN EN ISO 16000-9 (835801):

Normy řady EN ISO 16000 jsou určeny pro měření kvality vnitřního ovzduší. Tato část EN ISO 16000 uvádí obecnou laboratorní zkušební metodu pro stanovení emisí těkavých organických látek (VOC) z nově vyrobených stavebních materiálů nebo z nábytku za určených klimatických podmínek. Získané emisní údaje lze využít k výpočtu koncentrací VOC v modelové místnosti. Norma popisuje různé zkušební emisní komory používané pro stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů nebo z nábytku. Vychází z určení plošně vztaženého měrného emisního toku VOC, které jsou uvolňovány stavebními materiály. Zkouška se provádí ve zkušební emisní komoře při konstantní teplotě, relativní vlhkosti vzduchu a průtoku vzduchu vztaženém na plochu. Vzduch v této zkušební emisní komoře je dokonale míchán a naměřené koncentrace VOC ve vzduchu vycházejícím z komory představují koncentrace v ovzduší zkušební emisní komory. Norma uvádí postup výpočtu měrných emisních toků jednotlivých VOC. Odběr vzorků, přeprava a uchovávání zkoušených materiálů spolu s přípravou zkušebních vzorků jsou popsány v EN ISO 16000-11. Metody odběru a analýzy vzorků vzduchu pro stanovení VOC jsou popsány v EN ISO 16000-6 a EN ISO 16017-1. Všeobecný popis zkušební emisní komory je uveden v příloze C této části EN ISO 16000. Stanovení formaldehydu emitovaného dřevitými deskami je uvedeno v EN 717-1:2004. Při stanovení emisí formaldehydu je však v případě dřevitých panelů a ostatních konstrukčních materiálů možno použít rovněž EN ISO 16000-9. Postup měření formaldehydu je popsán v EN ISO 16000-3. Tato část normy EN ISO 16000 dále popisuje systém prokazování a řízení jakosti, příklady průtoku vzduchu a zkušebních emisních komor. Normu doplňuje seznam literárních odkazů.

K této normě náleží tyto opravy:

ČSN EN ISO 16000-9:2007/Oprava1 (835801) Oprava

Oprava vydána dne 1.5.2008

Vybrané provedení:
Česky -
Tištěné (26.40 CZK)


Zobrazit všechny technické informace
26.40


SKLADEM

Doporučujeme:

Aktualizace technických norem

Chcete mít jistotu, že používáte pouze platné technické normy?
Nabízíme Vám řešení, které Vám zajistí měsíční přehled o aktuálnosti norem, které používáte.

Chcete vědět více informací? Podívejte se na tuto stránku.


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím