ČSN EN IEC 60193-ed.2 (085009)

Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Přejímací zkoušky na modelu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Přeložit název

NORMA vydána dne 1.1.2020


Jazyk
Provedení
DostupnostSKLADEM
Cena1 949.40 bez DPH
1 949.40

Informace o normě:

Označení normy: ČSN EN IEC 60193-ed.2
Třídící znak: 085009
Katalogové číslo: 509422
Datum vydání normy: 1.1.2020
Kód zboží: NS-979500
Počet stran: 342
Přibližná hmotnost: 1057 g (2.33 liber)
Země: Česká technická norma
Kategorie: Technické normy ČSN

Kategorie - podobné normy:

Technika vodní energie

Anotace textu normy ČSN EN IEC 60193-ed.2 (085009):

Tato norma se používá při práci s laboratorními modely rovnotlakých nebo přetlakových turbín, akumulačních čerpadel nebo čerpadlových turbín jakéhokoliv typu. Používá se pro modely prototypů s výkonem nebo příkonem větším než 5 MW nebo se vztažným průměrem větším než 3 m. Plné použití obsažených postupů, zde popsaných, není pro stroje s menším výkonem nebo příkonem a velikostí obecně oprávněné. Přesto může být této normy pro takové stroje použito po dohodě mezi odběratelem a dodavatelem. Pro účely této normy se "turbínou" rozumí i čerpadlová turbína pracující jako turbína a "čerpadlem" i čerpadlová turbína pracující jako čerpadlo. Norma se netýká otázek výlučně obchodního rázu, s výjimkou těch, které jsou nezbytně spojeny s provedením zkoušek. Norma nepojednává ani o konstrukčních detailech strojů, ani o mechanických vlastnostech jejich součástí pokud nemají vliv na modelové charakteristiky nebo na vztah mezi charakteristikami modelu a prototypu. Norma obsahuje opatření pro provedení modelových přejímacích zkoušek vodních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín, jimiž lze určit, zda jsou splněny hlavní smluvní záruky na hydraulické charakteristiky (viz 4.2). Obsahuje pravidla provedení zkoušek a předepisuje měření, která je třeba uskutečnit, je-li některá fáze zkoušek sporná. Hlavním účelem normy je: - definovat použité termíny a veličiny; - specifikovat metody zkoušení a měření potřebných veličin k zjištění hydraulických charakteristik modelu; - specifikovat metody výpočtů a srovnaní výsledků se zárukami; - stanovit, zda jsou splněny smluvní záruky, které spadají do rozsahu této normy; - definovat rozsah, obsah a členění závěrečné zprávy. Záruky mohou být dány jedním z těchto způsobů: - záruky na hydraulické charakteristiky prototypu vypočítané z výsledků modelových zkoušek s uvážením vlivu měřítka; - záruky na modelové hydraulické charakteristiky. Dále jsou nutné informace o doplňujících provozních charakteristikách (viz 4.4) pro konstrukci a provoz prototypu hydraulického stroje. Tyto doplňující informace, uvedené v kapitole 7, jsou typu doporučení nebo návodu pro uživatele (viz 7.1) na rozdíl od požadavků kapitol 4 až 6, které se týkají hlavních hydraulických charakteristik. Zvláště je třeba doporučit provedení modelových přejímacích zkoušek, neumožní-li předpokládané podmínky přejímací zkoušky na díle (viz IEC 60041:1991) pro ověření záruk daných na prototyp. Metoda přepočtu hydraulických charakteristik, která bere v úvahu drsnost povrchu modelu a prototypu, pro čerpadlové turbíny, Francisovy turbíny a axiální stroje je uvedena v normě IEC 62097. Tato metoda požaduje data drsnosti modelu a prototypu bere v úvahu posun nED, QED a PED pro stanovení přepočtu účinnosti mezi modelem a prototypem. U Francisových strojů se semi-spirálou a axiálních strojů, nebyla tato metoda plně ověřena kvůli nedostatku dat. Kromě toho se IEC 62097 nevztahuje na akumulační čerpadla, Peltonovy turbíny a Dériazovy turbíny. Proto pro tyto případy, kdy se na modelu a prototypu předpokládají hydraulicky ustálené podmínky proudění, je možno po dohodě použít vzorec a postup provedení podle přílohy D a přílohy I. Použití a omezení jak tohoto dokumentu, tak i dokumentu IEC 62097 je popsáno v příloze E. Metoda přepočtu hydraulických charakteristik stroje musí být jasně stanovena smlouvou. Normu lze také použít pro modelové zkoušky na jiné účely, například pro srovnávací zkoušky, výzkumné a vývojové práce. Jestliže jsou provedeny modelové přejímací zkoušky, mohou se zkoušky na díle zúžit na indexové zkoušky (viz IEC 60041:1991). V případě rozporu mezi touto normou a jinými normami má přednost tato norma

Doporučujeme:


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím