ČSN EN 50050-1 (332034)

Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé tekuté nátěrové hmoty.NORMA vydána dne 1.8.2014


Jazyk
Provedení
DostupnostSKLADEM
Cena317.90 bez DPH
317.90

Informace o normě:

Označení normy: ČSN EN 50050-1
Třídící znak: 332034
Katalogové číslo: 95783
Datum vydání normy: 1.8.2014
Kód zboží: NS-153717
Počet stran: 32
Přibližná hmotnost: 96 g (0.21 liber)
Země: Česká technická norma
Kategorie: Technické normy ČSN

Kategorie - podobné normy:

Zařízení pro nátěry

Anotace textu normy ČSN EN 50050-1 (332034):

Tato evropská norma stanoví konstrukční a zkušební požadavky pro elektrostatické ruční a rukou ovládané stříkací zařízení pro hořlavé tekuté nátěrové hmoty, které mají být používány ve výbušné atmosféře, vytvářené vlastním oblakem stříkané barvy v rozsahu teplot od 5 °C do 40 °C. Tato norma se týká všech významných nebezpečí spojených s procesem elektrostatického nanášení tekutých nátěrových hmot, které mohou rovněž obsahovat malé množství přidaných kovových částic, za předpokladu, že práce je prováděna za podmínek doporučených výrobcem. Především zahrnuje nebezpečí iniciace v důsledku vytváření výbušné atmosféry. Tato evropská norma stanoví konstrukční a zkušební požadavky pro elektrostatické stříkací zařízení typu A-L podle tabulky 1, uvedené v EN 50176:2009. 1.2 - Ve vztahu km ochraně proti výbuchu a preventivním opatřením platí tato norma rovněž pro ionizátory s vysokonapěťovým koronovým nabíjením. Ionizátory vyhovující EN 50050-1 jsou zařízení kategorie 2G. Části ionizátorů, které mají být používány nebo instalovány v zóně 2, jsou zařízení kategorie 3 v souladu s EN 50050-1:2013 viz příloha D. 1.3 - Elektrostatické aplikátory se považují za zařízení skupiny II, kategorie 2G pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu zařazeným do zóny 1 nebo 2, které jsou vytvářeny samotným zařízením. Všechny ostatní části ručního elektrostatického stříkacího zařízení se považují za zařízení kategorie 3G, pokud jsou instalovány nebo používány v prostorech s nebezpečím výbuchu zařazeném do zóny 2. 1.4 - Pro všechna ostatní významná nebezpečí pro aplikátory (např. vystříknutí kapaliny, mechanická pevnost, elektrická nebezpečí (kromě nebezpečí od elektrostatiky), hluk, výbuch, styk nebo vdechnutí nebezpečných látek, ergonomie) platí požadavky EN 1953. 1.5 - Tato evropská norma rovněž uvádí podrobnosti týkající se zajišťování systému kvality pro elektrostatická stříkací zařízení, viz příloha C. 1.6 - Pro zařízení, navržená pro použití v potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu mohou platit dodatečné požadavky. 1.7- Tato evropská norma neplatí pro: - zařazování vnitřních a okolních prostorů stříkacích kabin do zón [viz EN 12215]; - zařazování ostatních prostorů do zón s potenciálně výbušnou atmosférou [viz EN 60079-10-1]; - výběr, zřizování a použití jiných elektrických a neelektrických zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu [viz EN 60079-14 a EN 12215]; - čistění stříkacích prostorů, viz návod k použití stříkací kabiny; - prevenci a ochranu proti požáru, např. nebezpečí požáru v důsledku jiných zdrojů [viz EN 12215]; - požadavky na stroje pro dodávku a recirkulaci nátěrové hmoty pod tlakem [viz EN 12621]. 1.8 - Při zpracovávání nátěrových hmot, které mají specifické elektrické vlastnosti (vodivost, rezistivita) může být funkce ručního stříkacího zařízení elektrostaticky nabíjet nátěrovou hmotu ovlivněna v důsledku poklesu napětí na nabíjecí elektrodě

Doporučujeme:


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím