ČSN EN 1948-1 (834745)

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 1: Vzorkování PCDD/PCDF.NORMA vydána dne 1.11.2006


Jazyk
Provedení
DostupnostSKLADEM
Cena493.90 bez DPH
493.90

Informace o normě:

Označení normy: ČSN EN 1948-1
Třídící znak: 834745
Katalogové číslo: 77053
Datum vydání normy: 1.11.2006
Kód zboží: NS-148804
Počet stran: 56
Přibližná hmotnost: 168 g (0.37 liber)
Země: Česká technická norma
Kategorie: Technické normy ČSN

Kategorie - podobné normy:

Emise ze stacionárních zdrojů

Anotace textu normy ČSN EN 1948-1 (834745):

Norma stanoví postup odběrů vzorku PCDD/PCDF, který je nedílnou součástí celkového postupu měření. Pro stanovení PCDD/PCDF je nezbytné použití dalších dvou částí této normy určujících postupy extrakce a čištění a postupy identifikace a stanovení. Norma uvádí návod pro měření hmotnostních koncentrací PCDD/PCDF okolo 0,1 ng I-TEQ/m3 v odpadních plynech ze stacionárních zdrojů, a to jednou ze tří následujících metod: filtračně-kondenzační, zřeďovací metody a metody s chlazenou sondou. Každá z těchto metod odběru vzorku je charakterizována určeným vzorkovacím systémem popsaným podrobně v příloze normy. Norma rovněž stanoví jak metodu validace, tak soubor požadavků řízení jakosti, které musí být splněny při odběru vzorků PCDD/PCDF. Validační zkoušky byly prováděny s odpadními plyny ze spaloven komunálního odpadu s obsahem asi 0,1 ng I-TEQ/m3 a s obsahem prachových částic od 1 mg/m3 do 15 mg/m3. Přestože norma byla vypracována a validována především pro odpadní plyny produkované spalovnami odpadů, lze ji použít v širokém rozsahu koncentrací a pro různé zdroje emisí. Postupy uvedené touto normou určují požadavky, které je nutné splnit při stanovení 17 kongenerů nezbytných pro výpočet celkového I-TEQ. Obsáhlá přílohová část uvádí příklady postupu odběru vzorku a příklady přípravy sorbentů a jejich přípravy, přehled jednotlivých kongenerů, jejich toxicity a příslušných ekvivalentů, záznam o odběru vzorku a vztah k příslušným směrnicím EU. Normu doplňuje seznam literárních odkazů.

Doporučujeme:


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím