ČSN EN 14902 (835621)

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení Pb, Cd, As a Ni ve frakci PM10 aerosolových částic.NORMA vydána dne 1.2.2006


Jazyk
Provedení
DostupnostSKLADEM
Cena394.90 bez DPH
394.90

Informace o normě:

Označení normy: ČSN EN 14902
Třídící znak: 835621
Katalogové číslo: 75294
Datum vydání normy: 1.2.2006
Kód zboží: NS-146051
Počet stran: 48
Přibližná hmotnost: 144 g (0.32 liber)
Země: Česká technická norma
Kategorie: Technické normy ČSN

Kategorie - podobné normy:

Vnější ovzduší

Anotace textu normy ČSN EN 14902 (835621):

Norma podává obecný návod pro odběr vzorků aerosolových částic záchytem na vhodných filtrech a následné stanovení olova (Pb), kadmia (Cd), arsenu (As) a niklu (Ni) v aerosolových částicích venkovního ovzduší frakce PM 10 aerosolových částic, mikrovlnný rozklad těchto vzorků a analýzu v grafitové katodě metodou atomové absorpční spektrometrie nebo hmotové spektrometrie s (kvadrupolově) indukčně vázaným plazmatem. Odpovídá obecné metodice určené stanovení Pb, Cd, As a Ni ve venkovním ovzduší Evropské unie pro účely porovnání výsledků měření s určenými limitními hodnotami. Uvedené metody lze použít ke stanovení sledovaných prvků jako součásti aerosolové frakce PM10 v koncentračních rozsazích ve venkovním ovzduší v rozmezí 1 ng/m3 až 4 µg/m3 (Pb), 0,1 ng/m3 až 50 ng/m3 (Cd), 0,5 ng/m3 až 0,35 µg/m3 (As) a 2 ng/m3 až 0,1 µg/m3 (Ni) ve vzorku vzduchu odebraném zpravidla v období 24 hodin. Skutečné dolní meze stanovitelnosti závisí na variabilitě hodnoty laboratorního slepého pokusu. Dolní meze stanovitelnosti jsou očekávané hodnoty vycházející z charakteristik dosažených v průběhu terénních validačních zkoušek. Horní meze stanovitelnosti vychází z maximálních denních hodnot naměřených v průběhu terénních validačních zkoušek. Obsáhlá přílohová část uvádí příklady nádob pro mikrovlnný rozklad, přehled rušivých vlivů, postup výpočtu nejistoty použitý v průběhu terénních validačních zkoušek, přehled nedůležitějších postupů QA/QC, postup určení nejistoty metody pro jednotlivé laboratoře a vztah k příslušným směrnicím EU. Normu doplňuje seznam literárních odkazů

K této normě náleží tyto opravy:

ČSN EN 14902:2006/Oprava1 (835621) Oprava

Oprava vydána dne 1.12.2007

Vybrané provedení:
Česky -
Tištěné (26.40 CZK)


Zobrazit všechny technické informace
26.40


SKLADEM

Odebírejte informace o nově vydaných normách ZDARMA:

Chcete pravidelně odebírat informace o nově vycházejících normách z celého světa a to zcela zdarma?
Přihlašte se k odběru. Vše je velice jednoduché a absolutně ZDARMA.
Na výběr máte vydavatele z celého světa.


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím