ČSN EN 14662-2 (835772)

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 2: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí s následnou desorpcí rozpouštědlem a analýzou plynovou chromatografií.NORMA vydána dne 1.1.2006


Jazyk
Provedení
DostupnostSKLADEM
Cena317.90 bez DPH
317.90

Informace o normě:

Označení normy: ČSN EN 14662-2
Třídící znak: 835772
Katalogové číslo: 74921
Datum vydání normy: 1.1.2006
Kód zboží: NS-145702
Počet stran: 32
Přibližná hmotnost: 96 g (0.21 liber)
Země: Česká technická norma
Kategorie: Technické normy ČSN

Kategorie - podobné normy:

Vnější ovzduší

Anotace textu normy ČSN EN 14662-2 (835772):

Norma podává obecný návod pro odběr vzorků a analýzu benzenu v ovzduší prosáváním sorpční trubicí, tepelnou desorpcí a kapilární plynovou chromatografií. Odpovídá obecné metodice určené jako základ referenční metody stanovení benzenu ve venkovním ovzduší Evropské unie pro účely porovnání výsledků měření s určenými ročními limitními hodnotami. Uvedené metody lze použít ke stanovení benzenu ve venkovním ovzduší v rozmezí 0,5 µg/m3 až 50 µg/m3 ve vzorku vzduchu odebraném zpravidla v období 24 hodin. Horní mez uvedeného rozsahu stanovitelnosti je dána sorpční kapacitou sorbentu, lineárním dynamickým rozsahem kolony plynového chromatografu a detektoru nebo charakteristikou děliče vzorku použitého analytického zařízení. Dolní mez uvedeného rozsahu stanovitelnosti závisí na úrovni šumu detektoru a na hodnotě slepého pokusu pro benzen nebo vlivu rušivých složek uvolňovaných ze sorbentu. Tyto rušivé složky se obvykle vyskytují v množství menším než jednotky nanogramů, avšak u některých sorbentů byly zjištěny vyšší obsahy aromatických uhlovodíků. Mez detekce je přibližně 1/10 dolní meze stanovitelnosti. Popsaná metoda je založena na odběru vzorků vzorkovacími trubicemi naplněnými zpravidla 100 mg aktivního uhlí a desorpci za použití sirouhlíku. Kromě aktivního uhlí lze použít i jiných sorbentů za předpokladu, že se prokáže shoda charakteristik použitých postupů. Kromě sirouhlíku lze použít i jiných rozpouštědel za předpokladu, že se prokáže shoda charakteristik použitých postupů. Obsáhlá přílohová část uvádí postup určení průnikového objemu, hodnocení charakteristik a zdrojů nejistoty a popisuje jednotlivé charakteristiky a měřítka výkonu. Normu doplňuje seznam literárních odkazů

ASME BPVC 2019 - předobjednávka

Již nyní si můžete objednat připravované vydání ASME BPVC (Mezinárodní předpisy pro kotle a tlakové nádoby - International Boiler and Pressure Vessel Code), které bude vydáno v červenci 2019.
Předobjednávka ASME - BPVC


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím