ČSN EN 12312-8 (319321)

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 8: Schody a plošiny pro údržbu nebo obsluhu.

Přeložit název

NORMA vydána dne 1.1.2019


Jazyk
Provedení
DostupnostSKLADEM
Cena306.90 bez DPH
306.90

Informace o normě:

Označení normy: ČSN EN 12312-8
Třídící znak: 319321
Katalogové číslo: 506739
Datum vydání normy: 1.1.2019
Kód zboží: NS-909651
Počet stran: 28
Přibližná hmotnost: 84 g (0.19 liber)
Země: Česká technická norma
Kategorie: Technické normy ČSN

Anotace textu normy ČSN EN 12312-8 (319321):

Tento dokument stanovuje technické požadavky k minimalizování nebezpečí uvedených v kapitole 4, která mohou nastat během uvádění do provozu, provozu a údržby schodů a plošin pro údržbu nebo obsluhu, pokud jsou používány tak, jak bylo určeno, včetně nesprávného použití důvodně předvídatelného výrobcem, které se provádějí v souladu se specifikacemi danými výrobcem nebo jeho autorizovaným zástupcem. Tato část také bere v úvahu některé požadavky uznané jako základní oprávněnými orgány, výrobci letadel a pozemních zařízení pro letadla (ground support equipment; GSE), jakož i leteckými společnostmi a odbavovacími agenturami. Tyto stroje jsou navrženy k použití jako pozemní zařízení pro letadla se zamýšleným použitím pro obsluhu letadel ve venkovních podmínkách na odbavovací ploše. Mohou být také používány uvnitř hangárů. Použití takových zařízení pro činnosti nesouvisející s letadly není definováno jako jejich zamýšlené použití. Vzhledem k dobrým provozním podmínkám na odbavovací ploše, jsou odchylky od některých kapitol EN 280 považovány za přijatelné. Tato evropská norma platí pro: a) samojízdné pevné nebo nastavitelné schody a zdvihací plošiny pro údržbu nebo obsluhu; b) přívěsné schody a plošiny pro údržbu nebo obsluhu vybavené poháněnými prostředky, např. pro nastavení výšky, stabilizační podpěry; navržené pro účely údržby nebo obsluhy letadel včetně přístupu do letadel. Poznámka 1: Pohonem by také měla být rozuměna manuální práce akumulovaná v pružinách nebo hydraulických akumulátorech atd., jejichž nebezpečná činnost může být vyvolána nebo může pokračovat po ukončení manuální práce, nebo manuální práce přímo použitá ke zvedání nebo spouštění nákladů. Poznámka 2: Vhodné kapitoly této normy mohou být také použity jako návod pro návrh přívěsných schodů a plošin pro údržbu nebo obsluhu bez poháněných prostředků. Tato evropská norma neplatí pro: a) údržbové doky buď pevně uchycené k zemi, nebo pohyblivé pouze pro sestykování; b) pozemní zařízení speciálně určená, vyrobená a vybavená odledňovacími a protinámrazovými kapalinovými soustavami pro letadla (viz EN 12312-6); Poznámka 3: To nebrání tomu, aby byly odledňovače letadel splňující požadavky EN 12312-6 používány jako přístupové prostředky pro údržbu letadel, např. čištění čelních skel atd. c) pojízdné zdvihací pracovní plošiny (MEWP) používané na letištích pro jiné účely, než je údržba letadel, např. budovy a zařízení (viz EN 280). Nejsou poskytnuty žádné další požadavky na hluk a vibrace kromě těch v EN 1915-3 a EN 1915-4. Poznámka 4: EN 1915-3 a EN 1915-4 poskytují obecné požadavky na hluk a vibrace pro GSE. Tato evropská norma nepojednává o nebezpečích se zřetelem ke standardnímu automobilovému podvozku a k jiným vozidlům na odbavovací ploše. Tato část EN 12312 není vhodná pro schody a plošiny pro údržbu nebo obsluhu, které byly vyrobeny před datem vydání této normy v CEN. Tato část EN 12312 při použití ve spojení s EN 1915-1, EN 1915-2, EN 1915-3 a EN 1915-4 stanovuje požadavky na schody a plošiny pro údržbu nebo obsluhu. Pro účely tohoto dokumentu jsou pojízdné zdvihací pracovní plošiny (MEWP) používané pro přístup k letadlu za účelem údržby rozděleny do dvou hlavních skupin A a B. V níže uvedeném bodě c) je navíc popsána skupina C: a) Skupina A: MEWP, kde svislý průmět těžiště plochy plošiny je vždy uvnitř klopných hran. Poznámka 1: Viz 5.2 níže pro zvláštní požadavky použitelné pro MEWP skupiny A. b) Skupina B: MEWP, kde svislý průmět těžiště plochy plošiny smí být vně klopných hran. Poznámka 2: Viz 5.3 níže pro zvláštní požadavky použitelné pro MEWP skupiny B. c) Skupina C sestává z přístupových schodů pro údržbu nebo obsluhu, u kterých nejsou osoby zvedány strojem, ale stoupají po schodišti. Poznámka 3: Viz 5.4 níže pro zvláštní požadavky použitelné pro schody pro údržbu nebo obsluhu skupiny C. S ohledem na pojíždění jsou MEWP rozděleny do tří typů: 1) Typ 1: Pojezd je dovolen jen tehdy, pokud se MEWP nachází ve své přepravní poloze; 2) Typ 2: Pojezd se zvednutou pracovní plošinou je ovládán z ovládacího místa na podvozku; 3) Typ 3: Pojezd se zvednutou pracovní plošinou je ovládán z ovládacího místa na pracovní plošině. Poznámka 4: Typy 2 a 3 mohou být kombinovány

Doporučujeme:


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím