ČSN EN 12186 (386417)

Zařízení pro zásobování plynem - Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu - Funkční požadavky.

Automaticky přeložený název:

Zařízení pro zásobování plynem ľ Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu ľ Funkční požadavky.NORMA vydána dne 1.4.2015


Jazyk
Provedení
DostupnostSKLADEM
Cena394.90 bez DPH
394.90

Informace o normě:

Označení normy: ČSN EN 12186
Třídící znak: 386417
Katalogové číslo: 97046
Datum vydání normy: 1.4.2015
Kód zboží: NS-583536
Počet stran: 40
Přibližná hmotnost: 120 g (0.26 liber)
Země: Česká technická norma
Kategorie: Technické normy ČSN

Anotace textu normy ČSN EN 12186 (386417):

Tato evropská norma stanovuje důležité funkční požadavky pro regulační stanice tlaku plynu v systémech pro přepravu a distribuci plynu. Platí pro projektování, materiály, zhotovení, zkoušení, provoz a údržbu stanic pro regulaci tlaku plynu. Tato evropská norma neplatí pro regulační stanice tlaku plynu, které byly uvedeny do provozu před vydáním této normy. Tato evropská norma platí pro stanice s nejvyšším vstupním tlakem do 100 bar včetně. Pro vyšší vstupní tlaky má tato norma sloužit jako směrnice. Pokud je vstupní potrubí stanice přípojkou a nejvyšší vstupní tlak nepřekračuje 16 bar a výpočtový průtok za normálních podmínek je nejvýše 200 m3/h, platí EN 12279. Tato evropská norma pojednává o základních systémových požadavcích na stanice pro regulaci tlaku plynu. Požadavky na jednotlivé součásti (armatury, regulátory, bezpečnostní zařízení, trubky, apod.) nebo montáž součástí jsou uvedeny v příslušných evropských normách. POZNÁMKA: V případě kombinovaných měřicích a regulačních stanic je možné použití dodatečných požadavků podle EN 1776. Tato evropská norma neplatí pro projektování a zřizování pomocných zařízení, jako jsou například zařízení pro odběr vzorku, měření spalného tepla, odorizace a měření hustoty. Taková zařízení pokrývají příslušné evropské normy, pokud jsou k dispozici, nebo jiné vhodné normy. Požadavky této normy vycházejí z obecně uznávaných pravidel plynárenské praxe, jak se za obvyklých podmínek v plynárenském průmyslu používají. Požadavky pro neobvyklé podmínky ani stavebně technické detaily nemohou být zvlášť zohledněny. Požadavky této evropské normy vycházejí z fyzikálních a chemických vlastností plynných paliv první a druhé skupiny - včetně nekonvenčních plynů - v souladu s tabulkou 1 EN 437:2003+A1:2009. Pro plynná paliva těžší než vzduch a kyselé plyny mohou být uplatněny další požadavky. Tato evropská norma má zaručit bezpečný provoz těchto stanic. To však nezbavuje odpovědné pracovníky povinnosti dodržet při projektování, výstavbě a provozu potřebnou pečlivost a zajistit účinné řízení kvality

Doporučujeme:

Aktualizace zákonů

Chcete mít jistotu o platnosti užívaných předpisů?
Nabízíme Vám řešení, abyste mohli používat stále platné (aktuální) legislativní předpisy.
Chcete vědět více informací? Podívejte se na tuto stránku.


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím