ČSN EN 12012-4+A1 (691602)

Stroje na zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory.

Přeložit název

NORMA vydána dne 1.8.2022


Jazyk
Provedení
DostupnostSKLADEM
Cena338.00 bez DPH
338.00

Informace o normě:

Označení normy: ČSN EN 12012-4+A1
Třídící znak: 691602
Katalogové číslo: 515166
Datum vydání normy: 1.8.2022
Kód zboží: NS-1067868
Počet stran: 28
Přibližná hmotnost: 84 g (0.19 liber)
Země: Česká technická norma
Kategorie: Technické normy ČSN

Anotace textu normy ČSN EN 12012-4+A1 (691602):

A1 Tento dokument (EN 12012-4:2019+A1:2021) vypracovala technická komise CEN/TC 145 Stroje pro zpracování plastů a pryže, jejíž sekretariát zajišťuje UNI. Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2022 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2022. Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Tento dokument nahrazuje !EN 12012-4:2019". Začátek a konec vloženého nebo změněného textu je v textu označen pomocí značek !". Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU. Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu. V porovnání s předchozím vydáním EN 12012-4:2006+A1:2008 byly provedeny následující významné technické změny: - byla zohledněna revize norem typu A a typu B; - seznam významných nebezpečí byl přesunut do informativní přílohy; - úrovně vlastností / úrovně bezpečnostní integrity bezpečnostních částí řídicích systémů byly stanoveny podle EN ISO 13849-1:2015 / EN 62061:2005, EN 62061:2005/A1:2013, EN 62061:2005/A2:2015; - byla vypuštěna nebezpečí týkající se vymrštění částí nebo materiálů z komory aglomerátoru, protože současný stav techniky představují spolehlivé a správně konstruované komory (již po dlouhou dobu nebyly hlášeny žádné přesahující části a žádná porucha komory); - byly zohledněny plnicí otvory velkých rozměrů; - byly doplněny požadavky na pohyblivé části vyprazdňovacích systémů; ! - z kapitoly předmět normy byly vyloučeny aglomerátory s pohony na pneumatickou a/nebo hydraulickou energii;" - byla revidována příloha o měření hluku; !Ve srovnání s původní verzí EN 12012-4:2019 byly tímto vydáním EN 12012-4:2019/A1:2021 provedeny následující technické a redakční změny: - Evropská předmluva: doplněna pomlčka; - Předmět normy: doplněna redakční úprava a pomlčka; - Citované dokumenty: aktualizováno datování; - 4.2.1: aktualizované normativní odkazy; - 4.2.3: aktualizované normativní odkazy; - 4.6.1.3: změna textu; - 4.6.1.4: změna textu; - 4.7.2: změna textu; - 4.7.3: aktualizované normativní odkazy; - 6.2.1: změna textu; - 6.3.2: změna textu; - tabulka ZA: změna textu." Jakákoli zpětná vazba a dotazy k tomuto dokumentu by měly být směrovány na národní normalizační orgán uživatelů. Kompletní seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CEN. V souladu s vnitřními předpisy CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka

Doporučujeme:
Cookies Cookies

Potřebujeme váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se vašich zájmů.