ČSN EN 1127-1-ed.2 (389622)

Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika. (Platnost do 28.2.2022).

Automaticky přeložený název:

Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika.NORMA vydána dne 1.1.2012


Jazyk
Provedení
DostupnostSKLADEM
Cena394.90 bez DPH
394.90

Informace o normě:

Označení normy: ČSN EN 1127-1-ed.2
Třídící znak: 389622
Katalogové číslo: 89783
Datum vydání normy: 1.1.2012
Kód zboží: NS-139044
Počet stran: 40
Přibližná hmotnost: 120 g (0.26 liber)
Země: Česká technická norma
Kategorie: Technické normy ČSN

Kategorie - podobné normy:

Ochrana proti výbuchu

Anotace textu normy ČSN EN 1127-1-ed.2 (389622):

Norma stanoví metody pro identifikaci a hodnocení nebezpečných situací vedoucích k výbuchu a odpovídající projektová a konstrukční opatření pro požadovanou bezpečnost. Toho je dosaženo: - hodnocením rizik; - snížením rizika. Bezpečnosti zařízení, ochranných systémů a součástí může být dosaženo odstraněním nebezpečí a/nebo omezením rizik, tj.: a) vhodným návrhem (bez použití bezpečnostních ochranných zařízení); b) bezpečnostními ochrannými zařízeními; c) informacemi pro použití; d) jakýmikoliv jinými preventivními opatřeními. Opatření podle a) (preventivní) a b) (ochranná) proti výbuchům jsou uvedena v kapitole 6 této normy; opatření proti výbuchům podle c) jsou uvedena v kapitole 7 této normy. Opatření podle d) nejsou v této evropské normě popsána. Tato opatření jsou uvedena v kapitole 6 EN 12100:2010. Preventivní a ochranná opatření popsaná v této normě nebudou poskytnout požadovanou úroveň bezpečnosti, pokud zařízení, ochranné systémy a součásti nebudou provozovány v rozsahu jejich předpokládaného použití a pokud jejich instalace a údržba není prováděna podle příslušných předpisů nebo požadavků. Norma specifikuje všeobecné metody pro navrhování a konstrukci tak, aby pomáhala konstruktérům a výrobcům v dosažení ochrany proti výbuchu při navrhování zařízení, ochranných systémů a součástí. Norma platí pro zařízení, ochranné systémy a součásti určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, za atmosférických podmínek. Tyto atmosféry mohou vznikat v důsledku zpracovávaných, používaných nebo uvolňovaných hořlavých materiálů ze zařízení, ochranných systémů a součástí nebo od materiálů nacházejících se v blízkém okolí zařízení, ochranných systémů a součástí a/nebo od materiálů ze kterých jsou zařízení, ochranné systémy a součásti vyrobeny. Norma platí pro zařízení, ochranné systémy a součásti ve všech etapách jejich používání. Norma platí pouze pro zařízení skupiny II, které je určeno k používání mimo prostory v podzemních částech dolů a povrchových instalacích částí těchto dolů, ohrožených důlním plynem a/nebo hořlavým prachem. Tato norma neplatí pro: 1) lékařská zařízení, která jsou určena pro používání v lékařském prostředí; 2) zařízení, ochranné systémy a součásti, u nichž je nebezpečí výbuchu vyvoláno výhradně přítomností výbušných látek nebo chemicky nestabilních látek; 3) zařízení, ochranné systémy a součásti, u nichž může dojít k výbuchu reakcí látek s jinými oxidačními činidly než je atmosférický kyslík nebo k jiným nebezpečným reakcím nebo při jiných než atmosférických podmínkách; 4) zařízení určená pro používání v domácnostech a nekomerčním prostředí, kde může vzniknout prostředí s nebezpečím výbuchu pouze zřídka, jako výsledek náhodného úniku topného plynu; 5) osobní ochranné prostředky zahrnuté ve Směrnici 89/686/EHS; 6) námořní a vnitrozemská plavidla včetně zařízení na těchto palubách těchto plavidlech; 7) dopravní prostředky, např. vozidla a jejich přívěsy, které jsou určeny výhradně pro dopravu osob vzduchem, po silnicích, drahách nebo vodních cestách a pro dopravní prostředky, které jsou určeny pro dopravu zboží vzduchem, po silnicích, drahách nebo vodních cestách. Norma však platí pro dopravní prostředky určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu; 8) návrh a konstrukci systémů, obsahující vhodný, řízený proces spalování, pokud nemohou působit jako zdroje iniciace v prostředí s nebezpečím výbuchu

K této normě náleží tyto změny:

ČSN EN 1127-1-ed.2:2012/Z1 (389622) Změna

Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika.

Změna vydána dne 1.4.2020

Vybrané provedení:
Česky -
Tištěné (26.40 CZK)


Zobrazit všechny technické informace
26.40


SKLADEM

Doporučujeme:


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím