ČSN 070705 (070705)

Parní kotle - Uvádění kotlů do provozu.NORMA vydána dne 1.1.1997


Jazyk
Provedení
DostupnostSKLADEM
Cena202.40 bez DPH
202.40

Informace o normě:

Označení normy: ČSN 070705
Třídící znak: 070705
Katalogové číslo: 21072
Datum vydání normy: 1.1.1997
Kód zboží: NS-118540
Počet stran: 16
Přibližná hmotnost: 48 g (0.11 liber)
Země: Česká technická norma
Kategorie: Technické normy ČSN

Kategorie - podobné normy:

Bojlery a výměníky tepla

Anotace textu normy ČSN 070705 (070705):

Tato norma platí pro uvádění nových a rekonstruovaných teplárenských kotlů se stabilními parními kotly 1. a 2. třídy do provozu po ukončené montáži. Pro kotle ostatních tříd platí v přiměřeném rozsahu. Formuluje tedy požadavky, které je třeba splnit, aby mohl být kotel uveden do provozu. Z normy vyjímáme následující články, které stanoví přímé požadavky na ochranu zdraví (bezpečnost práce): Čl.4.1 - Účelem normy je stanovit základní podmínky, které je nutno dodržovat při uvádění kotle do provozu. Veškeré práce na kotelním zařízení musí být prováděny v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy protipožární ochrany, hygienickými předpisy, provozními předpisy. Čl.4.6 - Obsluhující personál kotle musí být školen o bezpečnosti práce pro svěřený pracovní úsek. Tito pracovníci musí být poučeni o možných úrazech a seznámeni s únikovými cestami. Obsluhující personál musí prokázat znalosti bezpečnostních předpisů pro svěřené pracoviště a praktické znalosti o poskytování první pomoci, zejména při úrazech elektrickým proudem, chemikáliemi a při popáleninách. O provedeném školení se provádí záznamy a evidence, která je uložena u provozovatele. Kotel je dovoleno provozovat jen tehdy, je-li jeho obsluhou pověřen odborně způsobilý pracovník (operátor - topič), jemuž byl po úspěšně vykonané zkoušce vydán orgánem státního odborného dozoru topičský průkaz příslušné třídy. Čl.4.7 Z bezpečnostních důvodů mohou uvnitř kotle pracovat pouze poučení a zapracovaní pracovníci starší 18 let. Nezapracovaní pracovníci smějí v kotli pracovat jen pod dohledem zapracovaných pracovníků. Mladiství pracovníci od 15 do 18 let mohou uvnitř kotle pracovat pouze za účelem zácviku a pod trvalým dohledem. Dále jsou normalizovány požadavky na individuální vyzkoušení, na přípravu ke komplexnímu vyzkoušení, na vlastní komplexní vyzkoušení, na odevzdání a převzetí, na zkušební a konečně i na záruční provoz. ČSN 07 0705 byla vydána v lednu 1997

Doporučujeme:


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím