NORMSERVIS s.r.o.

TPP 70103 (380701)

Technické a bezpečnostné podmienky pre práce a činnosti vykonávané v ochrannom pásme VTL plynovodov.

NORMA vydána dne 1.6.2013

Slovensky -
Tištěné (356.60 CZK)

:

: TPP 70103
: 380701
: 1.6.2013
: 300 g (0.66 )
:
Kategorie: Technické normy TPP

TPP 70103 (380701):

Technické pravidlo určuje technické a bezpečnostné podmienky, vyplývajúce z právnych a technických predpisov, na práce a činnosti vykonávané v ochrannom pásme vysokotlakových plynovodov vrátane súvisiacich podzemných a nadzemných zariadení resp. technologických objektov prevádzkovateľa prepravnej siete.