NORMSERVIS s.r.o.

TPP 60901 (380609)

Regulátory tlaku zemného plynu na vstupný tlak do 0,5 MPa.

NORMA vydána dne 1.7.2002

Slovensky -
Tištěné (286.40 CZK)

:

: TPP 60901
: 380609
: 1.7.2002
: 300 g (0.66 )
:
Kategorie: Technické normy TPP

TPP 60901 (380609):

TPP 609 01 upravuje základné požiadavky pre montáž (pripájanie), umiestňovanie, skúšanie počas prevádzky a údržbu regulátorov a regulačných súprav tlaku plynu s najvyšším vstupným tlakom do 0,5 MPa a maximálnym prietokom do 200 m3 . h-1 určených na pripojenie odberných plynových zariadení do verejného a na zabudovanie do domového a priemyselného rozvodu plynu používaných k regulácii tlaku plynu okrem umiestňovaniaregulátorov pod úrovňou terénu. Pre regulátory s prietokom nad 200 m3 . h-1 , platí TPP 605 02. Pri projektovaní, výrobe a skúšaní regulátorov sa odporúča postupovať podľa STN 38 6443 a STN EN 334.