NORMSERVIS s.r.o.

TPP 60503 (380605)

Technologické schémy regulačných staníc.

NORMA vydána dne 1.4.2006

Slovensky -
Tištěné (320.90 CZK)

:

: TPP 60503
: 380605
: 1.4.2006
: 300 g (0.66 )
:
Kategorie: Technické normy TPP

TPP 60503 (380605):

Toto pravidlo určuje všeobecné zásady a základné značky pre technologické schémy regulačných staníc. Nerieši prevádzkovanie regulačných staníc. Technické pravidlo sa vydáva v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi na zabezpečenie bezpečnej práce.