NORMSERVIS s.r.o.

TNI POKYN ISO/IEC 46 (763505)

Srovnávací zkoušení spotřebních výrobků a souvisejících služeb - Obecné zásady.

NORMA vydána dne 1.1.2018

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: TNI POKYN ISO/IEC 46
: 763505
: 503975
: 1.1.2018
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - české

TNI POKYN ISO/IEC 46 (763505):

Tento dokument stanovuje obecné zásady pro provádění srovnávacího zkoušení výrobků a služeb pro účely informování spotřebitelů. Nevztahuje se na ochranu proti padělání nebo na posuzování shody