NORMSERVIS s.r.o.

TNI POKYN IEC 110 (332151)

Domácí řídicí systémy - Směrnice týkající se bezpečnosti.

NORMA vydána dne 1.4.2015

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: TNI POKYN IEC 110
: 332151
: 97022
: 1.4.2015
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - české

TNI POKYN IEC 110 (332151):

Pokyn IEC 110 Tento pokyn poskytuje základní informace pro technické komise zabývající se požadavky na bezpečnost výrobků, které mají být začleněny do domácího řídicího systému. Pokyn zahrnuje informace o funkční bezpečnosti i o obecných aspektech bezpečnosti vztahujících se k domácím řídicím systémům. Tento pokyn stanoví charakteristiky systémů souvisejících s bezpečností, určených pro přenos signálů elektroinstalačním vedením v budovách pro nízké nebo malé napětí, vláknovou optikou, vzduchem nebo elektromagnetickými vlnami v domácnostech a podobných prostorách (obecně pro domácí řídicí systémy). Tento pokyn pojednává o domácích řídicích systémech zajišťujících komunikaci pro řízení zařízení používaných v domácnostech. Pokyn zahrnuje řízení zařízení pro chlazení, vytápění, osvětlení, pro audio/video zařízení, zařízení pro telekomunikace, pro zabezpečení atd., v podstatě pro jakékoliv zařízení řízené domácím řídicím systémem. Zahrnuje také bytová mezisíťová propojení mezi sítí vnitřního domácího řídicího systému a vnějšími dálkovými sítěmi jako je internet. Pokyn také zahrnuje podobné funkce řízení budov v podobně složitých komerčních budovách. Hlediska týkající se EMC nejsou zahrnuta, protože o nich pojednává Pokyn IEC 107 (IEC Guide 107