NORMSERVIS s.r.o.

TNI ISO/TR 25100 (018208)

Inteligentní dopravní systémy - Architektura systému - Uživatelský návod pro harmonizaci datových konceptů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.5.2013

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: TNI ISO/TR 25100
: 018208
: 92807
: 1.5.2013
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - české

TNI ISO/TR 25100 (018208):

Tato technická zpráva poskytuje návod k harmonizaci datových konceptů, které jsou spravovány datovými registry a datovými slovníky, popsanými například v ISO 14817:2002. Technická zpráva popisuje proces harmonizace datových konceptů, s cílem dospět k upřednostňovaným definicím pro použití v normách, specifikacích, technických zprávách a informačních modelech. Zakládá se na znalostech harmonizačního procesu používaného mezinárodními skupinami z oblasti ITS, širší oblasti dopravy, logistických informací a řídicích systémů