NORMSERVIS s.r.o.

TNI ISO/TR 21707 (018272)

Inteligentní dopravní systémy - Informace, management a řízení integrované dopravy - Kvalita vstupních dat pro systémy ITS.

NORMA vydána dne 1.1.2014

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: TNI ISO/TR 21707
: 018272
: 94590
: 1.1.2014
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - české

TNI ISO/TR 21707 (018272):

Tato technická normalizační informace stanoví množinu standardních terminologických pojmů, které definují kvalitu dat pro komunikaci mezi poskytovateli a uživateli v oblasti ITS. Jedná se například o systémy dopravních informací či řízení dopravy, a to zejména pokud je mezi nimi nebo částmi jejich systémů otevřené rozhraní. Lze to samozřejmě aplikovat i na jiné typy rozhraní včetně vnitřního rozhraní, ale to není předmětem této technické normalizační informace, která se zabývá výlučně otevřeným rozhraním. Tato technická normalizační informace identifikuje množinu parametrů, takzvaných metadat, jako je například přesnost, preciznost nebo aktuálnost, které mohou dohromady podat kvantifikaci kvality vyměněných dat a souhrnných služeb v rámci rozhraní. Kvalita dat je využitelná pro rozhraní mezi dodavatelem dat a jejich uživatelem, důležitá je ale především pro otevřená rozhraní. To zahrnuje celkovou kvalitu služeb i jakékoli komponenty služby, kterou může dodavatelský nebo distribuční systém poskytnout. Je tím například možno měřit dostupnost a spolehlivost datové služby s ohledem na dobu provozuschopnosti (uptime) vůči době prostoje (downtime) a odezvy systému, nebo může poskytnout měřítko pro preciznosti a přesnosti jednotlivých atributů publikovaných dat.