NORMSERVIS s.r.o.

TNI ISO/TR 17185-2 (018241)

Inteligentní dopravní systémy - Informace pro cestující veřejné dopravy - Část 2: Katalog norem a křížové odkazy týkající se dat a rozhraní ve veřejné dopravě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.2.2017

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (1053.80 CZK)

:

: TNI ISO/TR 17185-2
: 018241
: 501671
: 1.2.2017
: 156
: 499 g (1.10 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - české

TNI ISO/TR 17185-2 (018241):

Tato technická normalizační informace porovnává vydané mezinárodní a národní normy v oblasti informačních systémů ve veřejné dopravě. K porovnání popisů standardních datových konceptů informací pro cestující veřejné dopravy používá třídy CEN Transmodel. Cílem této technické normalizační informace je pochopení koncepcí popsaných v existujících normách a specifikacích, které se týkají informací pro cestující veřejné dopravy