NORMSERVIS s.r.o.

TNI ISO/TR 14049 (010949)

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14044 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.9.2015

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: TNI ISO/TR 14049
: 010949
: 98285
: 1.9.2015
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - české

TNI ISO/TR 14049 (010949):

Cílem této technické normalizační informace je uvést příklady použití LCI jako prostředku, který slouží k zajištění určitých ustanovení ISO 14044:2006. Uvedené příklady jsou pouze ukázky možných způsobů jak naplnit ustanovení ISO 14044. Nabízejí spíše "způsob" nebo "způsoby", než "jediný/unikátní způsob" používání ISO 14044. Příklady odrážejí pouze určité části studie LCI