NORMSERVIS s.r.o.

TNI ISO/TR 14047 (010947)

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14044 na situace posuzování dopadu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.9.2015

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (698.50 CZK)

:

: TNI ISO/TR 14047
: 010947
: 98286
: 1.9.2015
: 94
: 313 g (0.69 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - české

TNI ISO/TR 14047 (010947):

Cílem této technické normalizační informace je poskytnout příklady, které ilustrují současnou praxi při posuzování dopadu životního cyklu v souladu s ISO 14044:2006. Uvedené příklady jsou pouze ukázky možných způsobů jak naplnit ustanovení ISO 14044. Nabízejí spíše "způsob" nebo "způsoby", než "jediný/unikátní způsob" používání ISO 14044. Příklady zobrazují klíčové prvky posuzování dopadu životního cyklu (LCIA) - fáze LCA. Příklady uvedené v této technické normalizační informaci nejsou jediné. Pro ilustraci popsaných metodologických problémů existují i jiné příklady