NORMSERVIS s.r.o.

TNI ISO/TR 12369 (300430)

Poľnohospodárske traktory a stroje. Konektorové spojenie na prenos elektrickej energie.

NORMA vydána dne 1.4.1999

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: TNI ISO/TR 12369
: 300430
: 13384
: 1.4.1999
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - slovenské

TNI ISO/TR 12369 (300430):

Táto technická správa špecifikuje základné rozmery konektorového spojenia na prenos elektrickej energie z poľnohospodárskych traktorov na poľnohospodárske prídavné zariadenia a stroje.