NORMSERVIS s.r.o.

TNI ISO/TR 11360 (012012)

Nanotechnologie - Metodologie pro klasifikaci a kategorizaci nanomateriálů.

NORMA vydána dne 1.6.2011

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: TNI ISO/TR 11360
: 012012
: 88263
: 1.6.2011
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - české

TNI ISO/TR 11360 (012012):

Tato technická zpráva popisuje klasifikační systém, nazvaný "nanostrom", na jehož základě může být roztříděna rozsáhlá řada nanomateriálů různých rozměrů, včetně nanoobjektů, nanostruktur a nanokompozitů odlišných fyzikálních, chemických, magnetických a biologických vlastnosti. Nicméně, klasifikační systém uvedený v této technické zprávě neposkytuje plné pokrytí celé řady nanomateriálů