NORMSERVIS s.r.o.

TNI ISO/IEC TR 9294 (369770)

Informačné technológie. Návod na riadenie softvérovej dokumentácie (Súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy je v pôvodnom jazyku).

NORMA vydána dne 1.4.2010

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: TNI ISO/IEC TR 9294
: 369770
: 109842
: 1.4.2010
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - slovenské

TNI ISO/IEC TR 9294 (369770):

V tejto technickej správe sa poskytujú návody na riadenie softvérovej dokumentácie. Dokumentácia je potrebná vo všetkých štádiách životného cyklu softvéru.Dokumentácia je základným prvkom úspechu každého softvérového projektu a spracovanie dokumentácie vyžaduje čas, úsilie a finančné prostriedky.