NORMSERVIS s.r.o.

TNI ISO/IEC TR 17028 (015247)

Posuzování shody - Směrnice a příklady certifikačních schémat v oblasti služeb. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.8.2018

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: TNI ISO/IEC TR 17028
: 015247
: 505583
: 1.8.2018
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - české

TNI ISO/IEC TR 17028 (015247):

Tento dokument poskytuje směrnice a principy pro certifikační schémata v oblasti služe