NORMSERVIS s.r.o.

TNI IEC/TR 62059-11 (356139)

Zariadenia na meranie elektrickej energie. Spoľahlivosť. Časť 11: Všeobecná koncepcia.

NORMA vydána dne 1.11.2003

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: TNI IEC/TR 62059-11
: 356139
: 91552
: 1.11.2003
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - slovenské

TNI IEC/TR 62059-11 (356139):

Táto časť súboru IEC 62059 pokrýva všeobecné aspekty spoľahlivosti statického meracieho zariadenia na meranie elektrickej energie a na ovládanie zaťaženia.