NORMSERVIS s.r.o.

TNI IEC/TR 60909-2 (333020)

Elektrické zariadenia. Údaje na výpočet skratových prúdov podľa IEC 60909: 1988.

NORMA vydána dne 1.8.2000

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: TNI IEC/TR 60909-2
: 333020
: 78671
: 1.8.2000
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - slovenské

TNI IEC/TR 60909-2 (333020):

Táto techn. správa obsahuje údaje zhromaždené z rôznych krajín, ktoré sú potrebné na výpočet skratových prúdov.