NORMSERVIS s.r.o.

TNI CLC IEC/TR 62461 (356606)

Prístroje na ochranu pred žiarením. Určovanie neistoty pri meraní (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: TNI CLC IEC/TR 62461
: 356606
: 130035
: 1.1.2020
: 54 g (0.12 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - slovenské