NORMSERVIS s.r.o.

TNI CLC IEC/TR 61511-4 (180303)

Funkčná bezpečnosť. Systémy súvisiace s bezpečnosťou sektora priemyselných procesov. Časť 4: Vysvetlenie a zdôvodnenie zmien v IEC 61511-1 od vydania 1 do vydania 2 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2021

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: TNI CLC IEC/TR 61511-4
: 180303
: 132150
: 1.1.2021
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - slovenské