NORMSERVIS s.r.o.

TNI CLC IEC/TR 61508-0 (184020)

Funkčná bezpečnosť elektrických/elektronických/programovateľných elektronických bezpečnostných systémov. Časť 0: Funkčná bezpečnosť a IEC 61508 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: TNI CLC IEC/TR 61508-0
: 184020
: 128717
: 1.6.2019
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - slovenské