NORMSERVIS s.r.o.

TNI CLC/TR 62453-51-31 (184012)

Špecifikácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi (FDT). Časť 51-31: Implementácia komunikácie pre všeobecný objektový model - IEC 61784 CP 3/1 a CP 3/2 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: TNI CLC/TR 62453-51-31
: 184012
: 128719
: 1.6.2019
: 51 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - slovenské