NORMSERVIS s.r.o.

TNI CLC/TR 62453-503-2 (184012)

Špecifikácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi (FDT). Časť 503-2: Implementácia komunikácie pre všeobecný model objektu - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 a CP 3/6 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2010

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: TNI CLC/TR 62453-503-2
: 184012
: 110413
: 1.4.2010
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - slovenské